Prekladateľské stretnutia v Belehrade z prekladateľskej dielne

Združenie literárnych prekladateľov Srbska (UKPS) už takmer polstoročie organizuje podujatie s názvom Medzinárodné belehradské prekladateľské stretnutia (BEPS), ktoré sa tento rok uskutočnilo 19. až 21. októbra. Od roku 2012 usporiadatelia tradične prizývajú aj čestného hosťa alebo hostku – domáceho autora alebo autorku s jeho zahraničnými prekladateľmi a prekladateľkami. Čestnou hostkou 48. ročníka BEPS-u bola Lana Bastašić, ktorá aktuálne patrí medzi najprekladanejšie autorky z tohto jazykového regiónu, a tak som po prvý raz dostala možnosť navštíviť Belehrad a zúčastniť sa tohto podujatia.

Tunajšie prekladateľské združenie vzniklo v roku 1951 na podnet skupiny prekladateľov a prekladateliek, ktorí aktívne tvorili už pred druhou svetovou vojnou. V súčasnosti pôsobí ako nezisková stavovská organizácia, ktorá zastupuje záujmy umeleckých prekladateľov v Srbsku, stará sa o ich spoločenské postavenie, autorské práva a na inštitucionálnej úrovni zastrešuje kultúrne spolupráce doma i v zahraničí. UKPS združuje približne 350 členov, z ktorých 50 má štatút profesionálneho umelca, a je súčasťou medzinárodnej siete FIT a CEATL. Od roku 1970 vydáva vlastný časopis Mostovi (Mosty), ktorý vychádza štyrikrát ročne a poskytuje…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Milina Svítková

Milina SvítkováFoto: Barbora Cholková

Milina Svítková

(1986) vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii chorvátsky jazyk a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium slavistiky. Venuje sa prekladu súčasnej prozaickej tvorby z nemeckého, chorvátskeho a srbského jazykového prostredia. Z nemčiny preložila román Odkiaľ si Sašu Stanišića a z bosniančiny román Chyť zajaca Lany Bastašić.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!