Miguel de Unamuno: Hmla preklad

Zo španielčiny preložila Paulína Šišmišová

Prológ

Don Miguel de Unamuno si zaumienil, aby som napísal úvod k tejto knihe, v ktorej rozpráva smutný príbeh o živote a záhadnej smrti môjho dobrého priateľa Augusta Péreza. Nemôžem mu nevyhovieť, lebo želanie dona Miguela je pre mňa príkazom v najprísnejšom zmysle slova. Nerád by som upadol do extrému hamletovského skepticizmu, príznačného pre úbohého priateľa Péreza, ktorý dospel až k pochybovaniu o vlastnej existencii, ale som prinajmenšom pevne presvedčený, že mi chýba to, čo psychológovia nazývajú slobodnou vôľou, i keď mi je útechou, že tá chýba aj donovi Miguelovi.

Podaktorým našim čitateľom sa môže zdať čudné, že ja, neznámy v španielskej republike literatúry, mám napísať úvod ku knihe slávneho dona Miguela, keďže je zvykom, že v prológoch známi spisovatelia predstavujú neznámych. S donom Miguelom sme sa však dohodli, že porušíme tento neblahý zvyk a urobíme to naopak, že neznámy bude prezentovať známeho. Knihy sa kupujú pre ich jadro,…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno

Miguel de UnamunoFoto: Cordon Press

Spisovateľ a mysliteľ Miguel de Unamuno y Jugo (Bilbao, 1864 – Salamanka, 1936) patril k najvýznamnejším osobnostiam španielskeho i európskeho kultúrneho života v prvej polovici 20. storočia. Bol lídrom Generácie 98, ktorá chcela od základov zmeniť vtedy zaostalé Španielsko a hľadala nové cesty aj na poli kultúry a literatúry. Unamuno bol protirečivou a polemickou osobnosťou. O Španielsku sa neraz vyjadroval veľmi kriticky, napriek tomu, že ho hlboko miloval a traduje sa, že jeho skon 31. decembra 1936 bol dôsledkom puknutia srdca, keď sa stal svedkom rozpútania krvavej občianskej vojny.

Celý Unamunov život sa niesol v znamení hľadania identity, tak osobnej, ako aj španielskej. Väčšinu života prežil v Salamanke. Na jej slávnej univerzite pôsobil ako profesor klasickej filológie a od roku 1901 aj ako rektor. Salamanka a drsné Kastílsko prirástlo baskickému rodákovi natoľko k srdcu, že mesto opustil, len keď bol v roku 1924 za diktatúry Prima de Riveru vyhnaný do…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Paulína Šišmišová

Paulína ŠišmišováFoto: Archív autorky

Paulína Šišmišová

Doc. PhDr., CSc. Paulína Šišmišová pôsobila na FiF UK v Bratislave. Venuje sa reflexii a prekladaniu literatúry písanej po španielsky. Je editorkou monografie Translatologické štúdie. Teória, história a prax umeleckého prekladu v románskych krajinách (2010) a spoluautorkou monografie Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete (2021). Doma i v zahraničí publikovala štúdie o významných postavách španielskej a hispanoamerickej literatúry a filozofie (J. L. Borges, C. Fuentes, J. Ortega y Gasset, E. Sabato, M. de Unamuno a iní).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!