Editoriál

Milé čitateľky, milí čitatelia,

posledná Verzia roku 2023 má podnázov Zabudnutá klasika.

Vo viacerých predošlých číslach sme pod hlavičkou Klasika prinášali nové alebo úplne prvé preklady textov, ktoré vznikli v dávnejšej minulosti, no nestratili na hodnote a zostali pre dnešné publikum podnetné. Tentoraz pozostáva jadro čísla práve z takýchto príspevkov, no obdobie ich vzniku sme ohraničili na 20. storočie. Chceli sme doň sústrediť ukážky z pomyselného kánonu svetovej literatúry, zachytávajúce už pominutý svet alebo práveže javy, ktoré v spoločnosti rezonujú neustále. Zaujímali nás diela, ktoré boli v čase svojho vzniku prelomové svojimi estetickými kvalitami a literárnymi postupmi, odvolávajú sa na ne súčasní umelci a umelkyne, no neboli doposiaľ preložené do slovenčiny. Oslovili sme odborníkov a odborníčky z viacerých jazykových oblastí, aby takéto ukážky vybrali a pripravili k nim aj rozsiahlejšie sprievodné texty. Vo výbere sa napokon ocitli diela rôznych žánrov a tém, podľa toho, ako si prispievatelia a prispievateľky vysvetľujú pojem klasika. Prevaha bielych mužov v ňom odzrkadľuje vžitú predstavu o podobe literárneho kánonu a heterogénnosť a zdanlivá nekoncepčnosť výberu zas biele miesta v slovenskej prekladovej recepcii. Náš zámer vysvetľuje, ale aj spochybňuje úvodný článok literárneho vedca Róberta Gáfrika o pojme svetovej literatúry. Téma zabudnutej klasiky zďaleka nie je vyčerpaná a veríme, že sa k nej vrátime buď v ďalšom (podobne ladenom) tematickom čísle, alebo prostredníctvom samostatnej rubriky ako doteraz.

Okrem tematických textov si môžete prečítať aj tohtoročný víťazný preklad Ceny Susanny Roth, medzinárodnej súťaže pre prekladateľov z češtiny do 40 rokov, recenziu českej publikácie Moderní hispanoamerická literatura, ktorá čitateľom (okrem iného) predstavuje aj mnohých na Slovensku neznámych moderných klasikov hispánskych literatúr, dva články o podnetných skúsenostiach prekladateliek z prekladateľských podujatí v Srbsku a Rumunsku, ako aj odporúčania z rubriky Nové knihy, kam sme taktiež zaradili tipy na aktuálne preklady klasických literárnych diel (S. Zweig, E. Brontë).

Číslo dotvárajú ilustrácie významných postáv slovenskej grafiky Kamily Štanclovej a Oresta Dubaya, ktoré kedysi sprevádzali vydania knižnej klasiky a ktoré sme vybrali s pomocou Márie Rojko z TOTO! je galéria, a pripájame aj zamyslenie Idy Želinskej nad dejinami a súčasnosťou knižnej ilustrácie.

Želáme príjemné čítanie a ďakujeme za priazeň!

Gabriela Magová
šéfredaktorka

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!