Moderná hispanoamerická literatúra (je stále aktuálna) recenzia

Dora Poláková a kol.: Moderní hispanoamerická literatura. Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolínum, 2023

Hoci sa zdá, že hispanoamerická literatúra bola v druhej polovici dvadsiateho storočia v slovenských a českých vydavateľstvách preferovaná, niektorí významní autori a autorky sa z rozličných dôvodov a často aj pre nedostatok informácií obchádzali. Recenzovaná monografia túto medzeru do značnej miery odstraňuje a aj slovenským záujemcom ponúka menej dostupné informácie o predstaviteľoch literatúry a literárnych procesoch v Hispánskej Amerike od konca 19. storočia až po dnešok.

Kolektív šiestich českých hispanistov pod vedením Dory Polákovej sa na 443 stranách pokúša takmer o nemožné, „postihnúť kľúčové momenty a smery“ literatúry dvadsiatich po španielsky hovoriacich krajín Ameriky od modernizmu až do súčasnosti. Kniha je rozčlenená do ôsmich kapitol, prvých šesť je venovaných krásnej literatúre, siedma eseji a posledná dramatickej literatúre.

D. Poláková koncipovala tri prvé kapitoly: Modernizmus, Regionalizmus a Avantgardná poézia. Ku každej z nich ponúka historický a dobovo-estetický úvod a potom podáva portréty významných…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Paulína Šišmišová

Paulína ŠišmišováFoto: Archív autorky

Paulína Šišmišová

Doc. PhDr., CSc. Paulína Šišmišová pôsobila na FiF UK v Bratislave. Venuje sa reflexii a prekladaniu literatúry písanej po španielsky. Je editorkou monografie Translatologické štúdie. Teória, história a prax umeleckého prekladu v románskych krajinách (2010) a spoluautorkou monografie Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete (2021). Doma i v zahraničí publikovala štúdie o významných postavách španielskej a hispanoamerickej literatúry a filozofie (J. L. Borges, C. Fuentes, J. Ortega y Gasset, E. Sabato, M. de Unamuno a iní).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!