Anna Beata Háblová: Taiči inkubátor

Z češtiny preložila Nina Šmeralová
Redigovala Gabriela Magová

Sú ako drôty vysokého napätia, tie dni, o ktoré sa každý spáli, a najviac zo všetkého krásny veľký orliak morský. Keď si spomeniem na včerajšok, prebehne mnou nepríjemný záchvev podobný slabému prúdu. Sama tu sedím ako vtáča v hniezde. Ako vták v búdke. Vo veľkej plechovej búdke supermarketu. Jediný výhľad von, ktorý mám, je ten na parkovisko. Občas sa mi stáva, že sa pri čakaní na platbu zadívam tým smerom. Namiesto parkoviska však vnímam sklo a na ňom sotva viditeľné šmuhy od prachu a špiny. Plocha sa v tej chvíli stáva obrazom, ktorého hĺbku zaisťuje čosi, čo sa mihá za bielym páperím a šmuhami. Tie škvrny sú vrchy, po ktorých sa šplhám hore. Keď vyleziem na vrchol a ledva lapám po dychu, pocítim závrat šťastia z toho priestoru, ktorý je podo mnou. Z toho širokého obzoru plného dramatických skulptúr náprotivných chrbtov. Lapám dych. Lapám po dychu. Lapám dych. Lapám.

Píp.

Položka v špinavej bunde…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Anna Beata Háblová

Anna Beata HáblováFoto: Archív autorky

Anna Beata Háblová

(1983) je česká spisovateľka, poetka, slamerka, ale aj architektka a urbanistka. Vydala básnické zbierky Kry (2013), Rýhy (2015), Nevypínejte (2018) a O mé závislosti nikomu neříkej (2020). Vydala aj populárno-náučnú knihu Města zdí (2017) o histórii a interpretácii nákupných centier vo vzťahu k mestu, po ktorej nasledoval titul na pomedzí odbornej štúdie a beletrie Nemísta měst (2019) o zanedbávaných, pominuteľných a obchádzaných miestach. V posledných rokoch prispieva úvahami o architektúre do Českého rozhlasu. Román Směna (2022) je jej prozaický debut. Kapitola taiči z tejto knihy bola súťažným textom deviateho ročníka Ceny Susanny Roth.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Nina Šmeralová

Nina ŠmeralováFoto: Archív autorky

Nina Šmeralová

(1984) pochádza z Prešova, kde aj žije. Vyštudovala anglistiku na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, po štúdiu sa venovala okrem iného prekladom z angličtiny do slovenčiny a vyučovaniu angličtiny. Po otcovi má český pôvod a čeština jej bola vždy blízka, preto sa rozhodla zúčastniť na medzinárodnej súťaži Ceny Susanny Roth pre začínajúcich prekladateľov a prekladateľky z českého jazyka. Jej preklad textu Anny Beaty Háblovej taiči v súťaži zvíťazil.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Gabriela Magová

Gabriela MagováFoto: Archív autorky

Gabriela Magová

vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracovala v Ústave svetovej literatúry SAV. Prekladá prózu a poéziu z maďarčiny. Knižne jej vyšli preklady románov Györgya Dragomána (Biely kráľ, Hranica), Sándora Máraiho (Vzbúrenci, Hlas, Posila), Lászlóa Krasznahorkaiho (Melanchólia vzdoru) a Antala Szerba (Cesta za mesačnej noci), zbierky básní Krisztiny Tóth a monografie Endreho Bojtára Vysnívali sme si vlasť a národ. Je spoluzostavovateľkou kníh Tvorivosť literárnej recepcie (2008, s J. Görözdi) a Deväť životov: Rozhovory o preklade a literárnom živote (2015, s R. Passiom). V rokoch 2016 až 2018 bola šéfredaktorkou Revue svetovej literatúry. V súčasnosti pracuje ako redaktorka v Slovenskom rozhlase a je šéfredaktorka časopisu Verzia.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!