Emmanuel Carrère: Kráľovstvo anotácia

Veriť či neveriť – kto mi odpovie? Možno aj Emmanuel Carrère a jeho výnimočné Kráľovstvo, ktoré prináša pútavý príbeh o počiatkoch kresťanstva a súčasne autentickú spoveď autora o jeho duchovnej ceste od ateistu cez veriaceho až k nevediacemu. Dielo ma obsahovo veľmi nadchlo. Obdivujem Carrèrov plynulý štýl, intelekt a rozhľad, no najviac si vážim jeho úprimnosť a odvahu, s ktorou túto osobnú knihu napísal.

Najväčšou výzvou pre mňa bol preklad nespočetných citátov z Biblie: autor v úvode knihy spomína, s ktorými verziami Biblie denne pracuje, no keď som konkrétne biblické citáty z Kráľovstva hľadala, ich doslovné znenie som takmer nikdy nenašla. Usúdila som teda, že autor sa síce pridŕža oficiálnych prekladov Biblie, no buď ich voľnejšie parafrázuje, alebo ponúka vlastný preklad. Rozhodla som sa, že aj ja budem postupovať rovnako, pričom najviac sa budem pridŕžať slovenského prekladu Jeruzalemskej Biblie: sám autor sa v knihe priznáva k jej každodennému čítaniu a zároveň ide o pôvodný francúzsky preklad Biblie z roku 1956, ktorý má dlhú tradíciu. Práve v tom bol však aj háčik: slovenský preklad Jeruzalemskej Biblie uzrel svetlo sveta až v roku 2009, na rozdiel od francúzskej verzie teda nemá tradíciu, nie je celospoločensky známy. Musela som preto občas urobiť kompromis a pri všeobecne známejších pasážach (akými sú napr. blahoslavenstvá) dať prednosť staršiemu, a teda aj rozšírenejšiemu rímskokatolíckemu prekladu.

Vznik prekladu formou štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!