Zimná škola prekladu: Stretnutie mladých talentov a skúsených odborníkov z prekladateľskej dielne

Zimný semester sa na začiatku februára postupne chýli ku koncu, študenti a študentky sa snažia úspešne zložiť aj posledné opravné skúšky a pomaly sa psychicky pripravujú na nový, letný semester. Aula na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa však cez víkend 2. – 4. 02. 2024 naplnila, po chodbách sa prechádzali študenti, učitelia a hostia, a všetci sa pritom usmievali a vyzerali, že sa na fakulte ocitli dobrovoľne. Dôvod? Zimná škola prekladu.

Študentstvo z celého Slovenska, od Prešova, Nitry cez Bratislavu až po samotnú Banskú Bystricu očakával bohatý program. Už prvá diskusia hneď po otvorení načrtla jednu z hlavných tém: sieťovanie. A práve v tomto duchu prebiehal celý predĺžený víkend – spoznávanie sa nielen medzi študentstvom navzájom, ale aj medzi hosťami, prekladateľmi, inštitúciami a podobne.

Zaujímavé diskusie otvorili rôzne témy a zároveň zodpovedali množstvo položených otázok. Prekladateľské agentúry Translata, Transcreate a Otago divákom a diváčkam vysvetlili svoje fungovanie, pričom študentstvo sa zaujímalo najmä o tému „z lavíc do praxe“, ku ktorej sme sa systematicky vracali počas celého víkendu. Diskutovalo sa o stážach či možnostiach práce v agentúrach, čo neskôr podnetne doplnila diskusia s prekladateľkami. Vlastné skúsenosti a zážitky prítomných prekladateliek publikum oslovili, čoho dôkazom bol smiech i zaujaté pohľady. V diskusiách sa predstavili i ďalší hostia, a tak sa v nasledujúcej sekcii ujali mikrofónov tri vydavateľstvá – BRAK, Ikar, Grada –, pričom každé z nich ponúklo na načrtnuté témy rôzne názory.

Prednášky sa venovali konkrétnemu uplatneniu na trhu práce i ďalším témam spätým s prekladateľským, tlmočníckym i jazykovým remeslom, bohatý program však postavil publikum pred dilemu, ktorú prednášku si vybrať, keď niektoré prebiehajú súčasne. Prítomní sa preto rozpŕchli na všetky strany – na prednášku občianskeho združenia DoSlov, či na tú, kde si mohli vypočuť príspevok o komentovanom preklade a jeho využití v (didaktickej) praxi. Fanúšikov videohier prilákali prednášky o lokalizácii a nádejných tlmočníkov témy ako tlmočenie u lekára či vplyv skúsenostného komplexu na tlmočníka. Podnetná prednáška o tlmočení do posunkového jazyka či o komunite nepočujúcich priniesla nové poznatky a pre mnohých aj osvetu o dosiaľ nepoznanej téme. V rámci najaktuálnejšieho diania a problémov, ktoré rezonujú vo svete, sme sa zúčastnili prednášky o vplyve umelej inteligencie na preklad a nazreli sme aj do literatúry a redaktorskej praxe.

Foto: Archív ZŠP

Okrem prednášok a diskusií z rôznych oblastí čakali na registrovaných účastníkov aj workshopy, kde sa mohli usadiť do lavíc a vyskúšať, prípadne zlepšiť svoje znalosti a schopnosti. Zameranie bolo taktiež široké a obsiahlo tlmočenie, preklad, posuny v preklade i redakčnú prax.

Napokon nesmieme zabudnúť ani na večerný program, ktorý zavŕšil to, o čo sme sa celé dni snažili – o sieťovanie a nadväzovanie kontaktov. Prvý večer sa tak banskobystrická Záhrada naplnila a prítomní si užili príjemný večer s diskusiou v dobrej spoločnosti. Druhý večer, keď už opadli aj posledné hanblivé zábrany a keď sa tváre, ktoré sme stretávali celý víkend na chodbách, už zdali povedomé, sa naplnil podnik Urban Spot a začal sa večerný kvíz, po ktorom nasledovala, ako to už u študentov býva, párty.

Napriek nabitému dennému i večernému programu sme sa všetci stretli aj v nedeľu, naplnení spokojnosťou a zadosťučinením, hoci trochu nesvoji z toho, že sa tento nezabudnuteľný zážitok chýli ku koncu. Celý víkend opantala akási neopísateľná atmosféra. Kamkoľvek ste sa pozreli, videli ste okolo seba prítomnosť i budúcnosť, skúsenosti a potenciál. Dojmy z tejto udalosti ešte stále doznievajú, hoci sme už všetci doma a vrátili sme sa do reality. Siete sa však rozhodili, nadviazali sa nové priateľstvá a spolupráce, ktoré už čoskoro prinesú svoje ovocie. Alea iacta est…

Monika Smolková

Monika SmolkováFoto: Archív autorky

Monika Smolková

je študentka anglického a slovenského jazyka na FiF UK v Bratislave. Hoci sa jej štúdium zameriava na tlmočníctvo a prekladateľstvo, pracuje ako lektorka. Popri štúdiu začala s vlastnou literárnou činnosťou – knihy pre mládež, Ohnivá a Skarlet, publikovala v roku 2023. Vo voľnom čase tvorí (knižný) kontent na sociálnych sieťach alebo sa venuje samoštúdiu nemeckého jazyka.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!