Miguel Sousa Tavares: Rovník anotácia

Už prvé vydanie románu Rovník portugalského spisovateľa Miguela Sousu Tavaresa v roku 2003 sa v Portugalsku stalo jednou z najvýraznejších literárnych udalostí prvej dekády dvadsiateho prvého storočia. Dôkazom je aj to, že v priebehu nasledujúcich desiatich rokov vyšlo ďalších tridsaťpäť reedícií, román sa stal bestsellerom v Portugalsku i v Brazílii, získal taliansku literárnu cenu Grinzane Cavour, bol preložený do viac než desiatich jazykov a v roku 2008 bol na jeho motívy natočený televízny seriál.

Základnou kvalitou knihy je autorova schopnosť postaviť rozprávanie na osvedčených „ingredienciách“ románu: lineárne sa odvíjajúcom dynamickom deji a postavách, ktoré svojimi charaktermi, ambíciami, túžbami a vášňami posúvajú príbeh k prekvapivému záveru. Atmosféru umocňujú sugestívne opisy prostredia rovníkového ostrovného štátu Svätý Tomáš a Princov ostrov a otrockej práce na kakaovníkových plantážach. Rovnako dôležitou súčasťou príbehu je historický kontext začiatku dvadsiateho storočia, skutočné udalosti a ich protagonisti, blížiaci sa koniec portugalskej monarchie a s tým súvisiaci pocit istej dekadencie a konca jednej éry.

Z pohľadu prekladu boli pre mňa istou výzvou označenia endemických rastlín a živočíchov, ktoré sa vyskytujú len na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove. Mnohé z nich sme zachovali v pôvodnom znení s tým, že ich vysvetľujeme v rámci prekladu (niekedy to robí aj autor vo východiskovom texte), alebo vo vysvetlivkách na konci knihy. Vysvetlivky tiež obsahujú základné informácie o historickom, geografickom, kultúrnom a politickom kontexte diela.

Vznik prekladu formou štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!