Guillaume Apollinaire: Robinson z Gare Saint-Lazare preklad

Z francúzštiny preložila Katarína Bednárová

Ľudia sa často domnievajú, že Angličania sú najflegmatickejšie osoby na svete. Je to však omyl a nasledujúca pravdivá historka, ktorá sa takmer vôbec nikde nespomína, hoci je výnimočná, svedčí o tom, že aj niektorí Francúzi, ba dokonca aj Parížania by to hravo ukázali aj tým najchladnejším ostrovanom.
Prvého januára 1907 o desiatej predpoludním monsieur Ludovic Pandevin, bohatý obchodník z parížskej štvrte Sentier, ktorého okázalé bydlisko sa nachádza na avenue du Bois-de-Boulogne, nasadol na place de l’Étoile na fiaker.
„Gare Saint-Lazare,“ rozkázal kočišovi, „k diaľkovým vlakom; a pohnite trochu, musím stihnúť vlak do Le Havre.“

Monsieur Pandevin obchodne cestoval do New Yorku a so sebou mal iba malý kufor. Čas utekal a fiaker prišiel na stanicu len pár minút pred odchodom vlaku, ako sa uvádzalo v cestovnom poriadku.
Monsieur Pandevin podával kočišovi tisícfrankovú bankovku, ibaže ten prešibanec nemal drobné.
„Počkajte ma tu,“ povedal obchodník, „dajte mi svoje číslo, hneď sa vrátim.“

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Guillaume Apollinaire

Guillaume Apollinaire

Guillaume ApollinaireFoto: Portada

(1880 – 1918), avantgardný básnik, predstaviteľ literárneho kubizmu, kritik umenia a prozaik. „Tri knihy tvoria Apollinairov básnický odkaz – Alkoholy, Kaligramy, Nový duch a básnici. Tri knihy, ktoré, povedané Nezvalovými slovami ‚majú pre poéziu taký význam ako pre život ľudstva objavenie parného stroja a elektriny‘. Sú iba zlomkom básnikovho diela, no tvoria celok podivuhodne vyvážený a uzavretý, sú jeho časťou, no nie fragmentom; je v nich sústredené to podstatné, čo charakterizuje básnikov vývin a určuje jeho miesto v modernom umení… Začal ako všetci začínajúci básnici, ale priniesol do poézie nové témy, formy, slová, nový ideál krásy; nové prvky, ktorým bol vstup do ríše poézie až dosiaľ prísne zakázaný – humor, iróniu, hovorovú reč, slang; nový tón – citovo vrúcny, no nie sentimentálny, plebejský, no nie vulgárny, hlboký, no nie hlbokomyseľný,“ napísal o Apollinairovi Albert Marenčin v eseji zo zbierky Básnici a rebeli (2014). Apollinaire inšpiroval generácie slovenských básnikov, ktorí ho opakovane prekladali –…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Katarína Bednárová

Katarína BednárováFoto: Archív autorky

Katarína Bednárová

(1954) pôsobí na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave a v Ústave svetovej literatúry SAV. Prednáša dejiny francúzskej literatúry 20. storočia, teóriu literatúry a prekladu, vedie semináre umeleckého prekladu z francúzskej literatúry. Francúzsku literatúru prekladá od roku 1977 časopisecky a knižne. V slovenských vydavateľstvách jej vyšli napr. preklady A. Delbéeovej (Osud jednej ženy, 1988), B. Viana (Jeseň v Pekingu, 1990, 2005; Dušpastier z plavárne, 2002), A. Chedidovej (Géricault, 1994), A. Ernaux (Miesto medzi ľuďmi, Žena, 1994), M. Tourniera (Kráľ tmy, 1997), S. Becketta (Prvá láska, 2001; Malone umiera, 2004), I. Kadarého (Spiritus, 2002), L.-F. Célina (Cesta do hlbín noci, 2009) a i. Prácu s mladými talentovanými adeptkami umeleckého prekladu zúročila vo výberoch a v asistovaných prekladoch z francúzskej literatúry publikovaných v Revue svetovej literatúry: v roku 2015 vyšiel študentský preklad divadelnej hry R. Topora Zima pod stolom (č. 1); v roku 2009 zostavila francúzske číslo (3/2009) aj so študentskými prekladmi (P.…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!