Editoriál

Milé čitateľky, milí čitatelia,

prvé číslo Verzie v roku 2023 nesie názov Parížska čítanka.

Hlavnou postavou bloku literárnych textov, ktoré vám čítanka ponúka, je mesto. Mnohoraký Paríž a jeho miesta, ulice, strechy, domy, múzeá, rieku či predmestia vám v tejto malej vzorke (z nekonečného množstva literatúry o ňom) opíšu jeho flaneuri a pasanti 19., 20. aj 21. storočia: Joris-Karl Huysmans, ktorý ho videl očami výtvarného umelca a estéta, Guillaume Apollinaire netradičnejšie ako vľúdny a vtipný poviedkar, Georges Perec ako chodec, ktorý sa na chvíľu zastavil – ako statický pozorovateľ; „snívajúci samotár“ Julien Green, minimalista Philippe Delerm a napokon Rachid Santaki, ktorému mesto splýva so životom mladých ľudí na periférii.

Zostavovateľkou Parížskej čítanky je literárna vedkyňa, prekladateľka a vysokoškolská pedagogička Katarína Bednárová. Výber uvádzame jej inšpiratívnou úvahou o Paríži, o „jeho“ literatúre, kultúre a umení, o dielach autorov v tomto výbere, aj o tom, ako vznikali preklady, ktoré vám v čísle prinášame. Autorkami prekladov sú zostavovateľka a študentky, medzičasom už absolventky prekladateľstva a tlmočníctva, ktoré pracovali pod jej vedením.

Cenným doplnkom k téme je informáciami nabitá štúdia Silvie Rybárovej, v ktorej uvažuje o podobách súčasnej francúzskej literatúry cez pohľad na aktuálny stav slovenskej prekladovej literatúry francúzskej proveniencie.

Parížsku čítanku zostavovateľka venuje jubilujúcej Michaele Jurovskej. Jej zdravicu prekladateľke, literárnej a divadelnej kritičke, publicistke a esejistke si môžete prečítať v rubrike Poklona.

Prekladatelia Júlia Sherwood a Igor Navrátil sa v rovnakej rubrike lúčia s výnimočným človekom, britským bohemistom a slavistom, profesorom českej a slovenskej literatúry Robertom Pynsentom, ktorý zomrel na konci roku 2022.

Aj v ďalších pravidelných rubrikách sa stretnete s menom Igora Navrátila: môžete si prečítať jeho článok o Medzinárodnom centre pre umelecký preklad v Arles, úryvok z jeho pripravovaného tretieho prekladu románu súčasnej prozaičky Claude Pujade-Renaudovej. Do svojej prekladateľskej dielne vás okrem Igora Navrátila pozve aj prekladateľ Milan Kopecký.

Prvýkrát sú texty v našom časopise sprevádzané fotografiami. Zostavovateľka Katarína Bednárová si na ilustrovanie svojho výberu vybrala renomovaného umeleckého fotografa Petra Župníka, pre ktorého je Paríž určite minimálne taký dôležitý ako pre autorov (a prekladateľky) prozaických ukážok v čítanke.

Želáme vám, nech sa s Verziou na pár chvíľ stratíte v uliciach krásneho aj škaredého, niekdajšieho aj terajšieho, ale hlavne neuchopiteľného Paríža a nech po návrate nadobudnete silu čeliť neradostným správam, vypĺňajúcim naše súčasné dni.

Gabriela Magová
šéfredaktorka

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!