Tiráž

Verzia – časopis zameraný na umelecký preklad

Číslo

02/2023

Ročník

IV.

Vychádza

štvrťročne

Dátum vydania

jún 2023

ISSN

2729-7691

Evidenčné číslo periodickej tlače

EV 6070/22

Vydavateľ

DoSlov
Novoveská 6086/10
841 07 Bratislava
info@doslov.sk
IČO 52 601 684

Šéfredaktorka

Gabriela Magová

Redakcia

Lucia Halová
Natália Tyšš Rondziková
Barbara Sigmundová
Igor Tyšš

Korektúry

Jana Vicenová

Autor loga

Máté Macsicza

Grafická úprava

Tomáš Halo

Číslo ilustruje

Martu Hlavajová

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!