Noëlle Revaz: Návštevy väzenkyne inkubátor

Z francúzštiny preložila Annamária Kapičáková
Redakcia a konzultácia prekladu: Zuzana Malinovská, ocenený preklad v súťaži Prekladateľský inkubátor v kategórii Rodina v súčasnej švajčiarskej po nemecky a po francúzsky písanej literatúre

Keď som sa začiatkom roka 2022 dozvedela, že som sa v súťaži Prekladateľský inkubátor stala víťazkou kategórie Rodina v súčasnej švajčiarskej literatúre, ani som netušila, že týmto sa to celé ešte len začína. Ponuku na vydanie môjho prekladu vo švajčiarskom čísle Verzie som nemohla odmietnuť.

Dostala som možnosť ešte pred publikovaním prekonzultovať súťažný preklad s profesorkou Zuzanou Malinovskou. Vnímala som to ako obrovskú česť. S pani profesorkou sme sa nestretli osobne, komunikovali sme prostredníctvom mailu. (Mimochodom, v škole sme často počúvali úsmevné anekdoty o tom, ako staršia generácia prekladateľov a redaktorov používa pri práci len papier a pero a ručne, červeným perom zredigovaný text vraj posielajú prekladateľovi poštou, ktorý musí zásahy následne prácne zapracovať do…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Noëlle Revaz

Noëlle Revaz

Noëlle RevazFoto: Jean-Marc Guélat

(1968) pochádza z pohraničného alpského, prevažne frankofónneho kantónu Valais. Geografická poloha jej rodiska sa často odráža aj v jej literárnej tvorbe, kde príroda predstavuje jeden z ťažiskových motívov. Do rurálneho horského prostredia zasadila aj svoju prvotinu Láska k dobytku (Rapport aux bêtes, 2002), ktorá vyšla v prestížnom parížskom vydavateľstve Gallimard a autorka za ňu zožala obrovský úspech. Román získal početné literárne ocenenia, bol preložený do štyroch jazykov a v roku 2009 sa dočkal aj voľnej filmovej adaptácie s názvom Zvieracie srdce (Cœur animal), ovenčenej prestížnou Švajčiarskou filmovou cenou.

Protagonista románu Paul stelesňuje brutalitu, bezcitnosť, nevzdelanosť, (pod)priemernosť. Slúži ako hyperbolizácia zadubeného sedliaka, ktorý lipne na tradíciách a rutine. Láska k dobytku, ku kravám v románe ostro kontrastuje s mizogýniou:
„Vchádza Vulva. Ma nevidí, v prachu a pri šeckých kravách, čo zamučia a pohnú sa ku slame. Šecky tie kravy poznám a viem ich zavolať po mene.“

Označenie Vulva sa vzťahuje na Paulovu manželku. Túto odovzdanú a dávno rezignovanú ženu redukuje len na pohlavný orgán. Názov…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Zuzana Malinovská

Zuzana MalinovskáFoto: Archív autorky

Zuzana Malinovská

je univerzitná profesorka a literárna vedkyňa. Špecializuje sa na súčasnú francúzsku a frankofónnu naratívnu literatúru, prekladá odbornú a umeleckú literatúru (zo švajčiarskej literatúry preložila Cendrarsov román Moravagin). V pozícii zodpovednej riešiteľky viedla vedecký projekt Obraz rodiny v súčasnom po francúzsky písanom románe a medzinárodný bilaterálny projekt Rodina a román. Participovala na riešení projektu Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom švajčiarskom po nemecky a po francúzsky písanom kriminálnom románe a v slovenskom kriminálnom románe. Okrem množstva pôvodných vedeckých publikácií vydaných doma a v zahraničí je autorkou monografie Rodina v premenách románu: na príklade francúzskej a québeckej románovej tvorby (2013). Spolu s Jánom Jamborom a Jakubom Součekom editovala zborník Rodina ako spoločenský problém v súčasnom švajčiarskom a slovenskom kriminálnom románe (2022).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Annamária Kapičáková

Annamária KapičákováFoto: Archív autorky

Annamária Kapičáková

je študentka prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii anglický a francúzsky jazyk na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aktívne sa zapája do diania na univerzite, kde druhý rok pôsobí ako študentská tútorka (pomáha prvákom zorientovať sa v univerzitnom živote), aj do rôznych prekladateľských súťaží. V budúcnosti by sa chcela venovať umeleckému prekladu.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!