Ursula Krechel: Krajinský súd (Landgericht, 2012) malý pripojený článok

Román Krajinský súd Ursule Krechelovej vykresľuje vo veľkom panoramatickom oblúku typicky nemecký osud 20. storočia. Ťažiskom príbehu založeného na skutočných udalostiach zo života právnika Richarda Kornitzera, ktorý v tridsiatych rokoch 20. storočia utiekol do exilu na Kubu, sú povojnové roky, keď sa hlavný hrdina v zbombardovanom Mainzi opäť usiluje postaviť na nohy. Ursula Krechel suverénne prepletá dokumentárne prvky s fikciou a aj napriek zdanlivo chladnému, neosobnému štýlu dojímavým spôsobom vzbudzuje pochopenie pre tragiku života, ktorý národný socializmus vyviedol z rovnováhy.

 

Román Krajinský súd bol dôstojným víťazom. No rok 2012 bol literárne taký silný, že by sa dalo vybrať aj pol tucta ďalších „najlepších románov“. Táto skutočnosť poukazuje na neriešiteľný problém tohto ocenenia: v jednom slede za sebou vyšli kvalitné romány ako Piesok (Sand) Wolfganga Herrndorfa či Odstredivé sily (Fliehkräfte) Stephana Thomesa, Indigo od Clemensa J. Setza alebo Nič biele (Nichts Weißes) od Ulfa Erdmanna Zieglera. Koniec všetkých dní (Aller Tage Abend) Jenny Erpenbeckovej, podobne ako kritikmi vysoko hodnotený debut Olgy Grjasnowej Rus je ten, ktorý miluje brezy (Der Russe ist einer, der Birken liebt)1 sa dostali iba na longlist.

 

1) Pozn. redakcie: Román Olgy Grjasnowej Rus je ten, ktorý miluje brezy vyšiel v roku 2014 v slovenskom preklade Paulíny Šedíkovej Čuhovej vo vydavateľstve Premedia.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!