Editoriál

Milé čitateľky, milí čitatelia,

v tomto čísle Verzie Vás pozývame nahliadnuť do nemeckej literatúry. Zostavovateľ Michal Hvorecký so širokým tímom prekladateliek a prekladateľov pre Vás pripravili výber z najnovšej nemeckej prózy a esejistiky, ktorá ich zaujala svojou osobitosťou, a ktorá podľa nich vie napomôcť „postupné búranie stereotypov o nemecky písaných literatúrach a povzbudenie záujmu slovenských čitateliek a čitateľov o nové hlasy, trendy, smery“. Niektoré z textov možno zdanlivo zaberajú pozíciu na okraji, ale napriek tomu sa im dostáva čoraz viac pozornosti aj ocenení.
Výber otvára satirická poviedka britsko-nemeckej spisovateľky a aktivistky s ghanskými koreňmi Sharon Dodua Otoo. Za ňou nasleduje pestrá zmes ukážok z queer prózy, černošskej nemecky písanej prózy, z tvorby tureckých prisťahovalkýň či hamburskej spisovateľky pôvodom z Gruzínska. Sú to všetko úryvky z románov, lebo nemecké literárne prostredie krátkym žánrom až tak nepraje, no veríme, že Vás to ani v najmenšom neukráti o čitateľský zážitok. Druhá výnimka je poviedka Hriechy mladosti poľsko-nemeckého spisovateľa Artura Beckera, s prekladom ktorej zvíťazila Ivana Schrötter v prekladateľskej súťaži nášho časopisu Inkubátor.

Tvorcovia čísla pridali k preloženým ukážkam články, ktoré popri úvodnom texte Michala Hvoreckého ďalej objasňujú okolnosti, v akých sa tieto diela ocitajú; venujú sa fenoménu černošskej nemeckej literatúry, súčasným literárnym časopisom či konkrétnym víťazom Nemeckej knižnej ceny v posledných desiatich rokoch.

K výberu z toho najnovšieho materiálu sú priradené aj dve ukážky z diel dnes už zaraďovaných do literárnej klasiky. Najznámejšie dielo Arthura Koestlera v preklade Miloslava Szabóa vyjde tento rok aj knižne.

Do pozornosti Vám odporúčame aj ďalšie príspevky, okrem iného eseje Margarete Stokowski a spisovateľky ukrajinského pôvodu Lany Lux, ktorá toto „nemecké” číslo Verzie aj ilustruje.
Nemecká literatúra, aj tá súčasná, je veľmi obsiahla, až obrovská, preto sa k nám z nej dostane len zlomok, tak ako do tohto výberu. No napriek tomu sa tešíme, že máme dostatok skúsených aj začínajúcich prekladateľov a prekladateliek, a že preto aj práca na tomto čísle bola veľmi podnetná.

Želáme Vám príjemné čítanie!

redakcia časopisu Verzia

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!