Juraj Dvorský: Európske prekladateľské kolégium v Straelene

Európske prekladateľské kolégium (EÜK) v Straelene je najväčšie medzinárodné pracovisko pre profesionálnych prekladateľov na svete. Do Straelenu v Severnom Porýní-Vestfálsku prichádzajú prekladatelia z celého sveta s cieľom pracovať v ideálnych podmienkach. Stretávajú sa tu s bývalými kolegami, nadväzujú nové kontakty a získavajú tipy pre svoje ďalšie prekladateľské projekty. Kolégium každoročne hostí viac ako 500 prekladateľov z približne 50 krajín.

EÜK bolo založené v provizórnych podmienkach 10. januára 1978 najmä z iniciatívy prekladateľa Elmara Tophovena, narodeného v Straelene, a vtedajšieho predsedu Spolku literárnych prekladateľov Klausa Birkenhauera. V roku 1985 sa kolégium presťahovalo do súčasnej budovy. Aktuálne je tu k dispozícii tridsať plne zariadených apartmánov na bývanie a prácu. Hostia majú priamo na mieste prístup do najväčšej špecializovanej knižnice pre prekladovú literatúru a literatúru faktu s viac ako 125 000 zväzkami vrátane 35 000 encyklopédií v takmer 300 jazykoch a dialektoch s rozsiahlou zbierkou digitálnych médií.

Foto: Archív autora

K pravidelným aktivitám kolégia patria átriové diskusie s podporou Kunststiftung NRW. Dvakrát ročne strávia nemeckí a zahraniční prekladatelia niekoľko dní pri diskusiách o preklade aktuálneho diela. V tomto roku je naplánované stretnutie s autorkou Jenny Erpenbeckovou a prekladateľkou a autorkou Antje Rávik Strubelovou. Kolégium spolu s ďalšími partnermi organizuje rozličné tematické a praktické semináre ďalšieho vzdelávania zamerané na profesionalizáciu literárnych prekladateľov. V roku 2022 je naplánovaných niekoľko prekladateľských dielní, okrem iného nemecko-švédska a nemecko-fínska dielňa. Nadácia Kunststiftung NRW a Európske prekladateľské kolégium tiež spoločne iniciujú projekty pre školské podujatia. O prevádzku kolégia sa okrem vedenia stará každé tri mesiace vždy iný prekladateľ, tzv. Translator in Residence. Od roku 2007 sa za vynikajúce výsledky v oblasti literárneho prekladu z nemčiny do iného jazyka alebo naopak udeľuje prekladateľská cena Straeler Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW. V roku 2021 bola cena udelená Helge van Beuningenovej za preklad románu Večerný nepokoj od Marieke Lucas Rijneveldovej z holandčiny do nemčiny (vydaný v roku 2019 vo vydavateľstve Suhrkamp Verlag). Od roku 2012 je hlavná cena doplnená o sponzorskú cenu, ktorú Kunststiftung NRW udeľuje ako uznanie za preklad a materiálnu podporu.

Za novú prezidentku kolégia bola v máji 2021 zvolená Barbara Hendricksová, ktorá tým nahradila dlhoročného prezidenta Clausa Spricka. Riaditeľkou EÜK v Straelene je už niekoľko rokov Regina Peetersová.

Foto: Archív autora

V roku 2022 je pre profesionálnych prekladateľov opäť k dispozícii množstvo pracovných štipendií z rozličných fondov. K žiadosti o štipendium je potrebné priložiť krátky životopis, aktuálny zoznam preložených diel, opis projektu a kópiu vydavateľskej zmluvy. Mnohí hostia prekladajú z nemčiny alebo do nemčiny. Kolégium je však otvorené aj prekladateľom s inými jazykovými kombináciami. Vedenie očakáva, že bude môcť pokračovať v prijímaní hostí aj počas pandémie. V súčasnosti je podmienkou doklad o úplnom očkovaní proti COVID-19 vakcínou uznávanou v Európe alebo doba maximálne 6 mesiacov po vyliečení.

Straelen je príjemné mestečko neďaleko holandských hraníc. Ráz okolia mesta určuje pestovanie kvetov a zeleniny. Označenie „mesto kvetov“ nezískal Straelen náhodou. Nikde v Nemecku sa nevysadí toľko kvetov a zeleniny ako tu.

Juraj Dvorský

Juraj Dvorský

Juraj DvorskýFoto: Archív autora

Juraj Dvorský

(1972) je literárny vedec, germanista a prekladateľ. Pôsobí na Katedre germanistky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je autorom publikácií Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu (2017) a Perspektíva ako systém predpokladov vo vybraných prózach Christy Wolfovej (2021). Prekladá z nemčiny, o. i. diela Thomasa Bernharda, Daniela Kehlmanna a iných.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!