Arthur Koestler: Tma na poludnie klasika

Z nemčiny preložil Miloslav Szabó

ROZBORÍME SVETLA STARÝ ZÁKLAD

Od rána desiateho dňa po Rubašovovom zatknutí vyklopával jeho nový sused naľavo, väzeň z cely č. 406, v pravidelných intervaloch dookola ten istý verš s tou istou pravopisnou chybou: SVETLA namiesto SVETA. Rubašov sa opakovane pokúšal nadviazať s ním rozhovor. Kým vyklopával, ten nový načúval a bol ticho. Namiesto odpovede však prichádzali nesúvislé rady písmen a na záver vždy ten istý skomolený verš: „ROZBORÍME SVETLA STARÝ ZÁKLAD“.

Nového priviezli predošlú noc. Rubašov sa síce zobudil, no začul len tlmené zvuky a zabuchnutie dverí na cele č. 406. Ráno po prvom zatrúbení začal štyristošestka vyklopávať: ROZBORÍME SVETLA STARÝ ZÁKLAD. Klopal rýchlo a zručne, takmer virtuóznou technikou, takže jazyková chyba a nezmyselnosť zvyšku jeho posolstva museli mať psychické, nie technické príčiny. Nový bol pravdepodobne pomätený.

Po raňajkách sa na rozhovor hlásil mladý dôstojník z cely 402. Medzi Rubašovom a štyristodvojkou sa rozvinulo akési…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Arthur Koestler

Arthur Koestler

Arthur KoestlerFoto: Eric Koch

(1905-1983) patrí medzi významných predstaviteľov anglickej literatúry 20. storočia. Jeho najslávnejšie dielo Darkness at Noon (Tma na poludnie, 1940) predstavuje klasiku tzv. antikomunistickej literatúry. Ide o literárne spracovanie stalinských monsterprocesov, ktoré bolo preložené do mnohých jazykov a po druhej svetovej vojne sa stalo bestsellerom. Na príklade fiktívnej postavy Rubašova ukazuje rozpory, ktorým sa vystavovali presvedčení komunisti tým, že v záujme revolúcie obetovali konkrétne životy, vrátane svojich vlastných. Koestler sa preslávil aj svojou autobiografiou, ktorá je k dispozícii v českom preklade.

Koestler bol až do svojej emigrácie do Veľkej Británie nemecky píšucim autorom. Aj svoje najslávnejšie dielo ešte napísal po nemecky. Dlhé roky však bolo známe len v anglickom preklade, z ktorého sa prekladalo aj do iných jazykov (začiatkom 90. rokov i do češtiny). Originálny nemecký rukopis s názvom Sonnenfinsternis sa našiel až pred niekoľkými rokmi. Z neho vychádza aj prvý slovenský preklad tohto diela, ktorý vyjde vo vydavateľstve Brak.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Miloslav Szabó

Miloslav SzabóFoto: Tomáš Rafa

Miloslav Szabó

Mgr. Miloslav Szabó, PhD. je historik a germanista, v súčasnosti pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako výskumník v Nemecku, Českej republike a Rakúsku. Zaoberá sa hlavne dejinami antisemitizmu a vzťahmi medzi náboženstvom a politikou v dejinách Slovenska a nemecky hovoriacich krajín 19. a 20. storočia. Je autorom niekoľkých kníh a množstva štúdií vydaných doma i v zahraničí. Okrem odborných publikácií sa usiluje sprostredkovať históriu a literatúru aj širšej verejnosti. V uplynulých rokoch mu vyšli knihy Kráska a zvrhlík. Rasa a rod v literatúre 19. a 20. storočia (N Press, 2020), Potraty. Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kuffu (N Press, 2020), Klérofašisti. Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky 1935 – 1945 (Slovart, 2019) a Od slov k činom. Slovenské národné hnutie a antisemitizmus 1875 – 1922 (Kalligram, 2014). Miloslav Szabó okrem toho prekladá z nemeckého jazyka, popri literatúre faktu v minulosti preložil napr. Eseje Thomasa Manna (Kalligram, 2006) Kritiku cynického rozumu Petra Sloterdijka (Kalligram, 2013). Tento rok vo vydavateľstve Brak vyjde jeho preklad slávneho románu Arthura Koestlera Tma na…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!