Péter Esterházy: Život slov anotácia

Eseje Pétera Esterházyho vychádzajú knižne v slovenčine po prvýkrát. Ich výber sa usiloval mať na zreteli slovenské publikum, vybrať témy a udalosti, ktoré zavážia aj u nás, alebo tiež názory autora na spisovateľských kolegov, ktorých poznáme aj zo slovenských prekladov. V slovenčine vyšlo Péterovi Esterházymu už 8 knižných prozaických titulov. Predsa však je osožné ponúknuť čitateľom aj tento žáner, ktorý priamo odkrýva autorovu ars poetiku a dáva aj možnosť zamyslieť sa spolu s ním nad písaním ako tvorbou.

Ani preklad týchto esejí nebol nenáročný. Pokúsila som sa zachovať čo najviac z toho, čo Péter Esterházy v maďarčine vytvoril v textoch rôzne hlboko zakorenených v maďarskej kultúre, histórii, spoločnosti a hlavne v písaní o nich. Ako ich oživiť a udržať pri živote v našej kultúre, medzi našimi historickými naratívmi, spoločenskými pohybmi, v našom jazyku? Kde ubrať, pridať, vyvážiť?

V každom jednom preklade je o čosi menej ako v origináli a zároveň aj o čosi viac. Významy tvoria kontexty nielen vysielajúcej, ale aj prijímajúcej literatúry a kultúry. Aj v tomto slovenskom výbere z Esterházyho esejí. Sú o dobrodružstve písania, čítania aj prekladu.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!