John Steinbeck: V neistej bitke anotácia

Prekladať raný román Johna Steinbecka V neistej bitke som sa rozhodol z dvoch dôvodov.

 

Prvým bolo to, že tento politicky hlboko angažovaný text nebol ešte preložený do slovenčiny a chcel som, aby sme poznali aj túto stránku Steinbeckovho diela.

 

Druhý dôvod spočíval v jazyku. Po knihách ako Walden od H. D. Thoreaua a Srdce temnoty Josepha Conrada, ktoré sú niekedy až vyčerpávajúcimi ukážkami štylistickej ekvilibristiky, som si povedal, že román, ktorý sa odohráva väčšinou v dialógoch, bude oveľa ľahším orieškom.

 

Oba tieto dôvody sa ukázali oveľa komplexnejším problémom, než som očakával.

 

V dobe, keď Steinbeck písal tento raný román, bol presvedčený komunista a na jeho diele sa to výrazne odráža. Na tom podľa mňa nie je nič zlé, ale spôsob, akým sa to najmä v prvej časti románu vyjavuje, nie je práve najšťastnejší. Hoci mám oproti mnohým ľudom asi oveľa vyššie položenú hranicu, pri ktorej akceptujem, a dokonca mám rád otvorenú ideologickú angažovanosť tvorcu, dialógy Steinbeckových postáv, v ktorých opisujú svoje dôvody komunistického presvedčenia, sú miestami také schematické, až mi to škrípalo v ušiach. A to, že s nimi ideologicky súhlasím, na tom nič nemení.

 

Našťastie v budovaní príbehu a atmosféry je Steinbeck tradične silný a v popise drsného života zberačov jabĺk a ich boja za lepšie pracovné podmienky vyjadrí sociálnu nespravodlivosť oveľa lepšie a presvedčivejšie, než v úvodných ideologických prehovoroch. Verím, že v týchto častiach kniha čitateľa strhne, hoci by aj s autorovým svetonázorom nesúhlasil.

 

Druhým problémom sa ukázal jazyk. Prekladať totiž slangové rozhovory amerických pracujúcich bolo oveľa ťažšie, než som čakal. Náročné bolo najmä odhadnúť, do akej miery zachovať dobové vyjadrovanie a do akej použiť živý, moderný jazyk. Navyše veľa termínov, ktoré používali americkí komunisti, znejú s našou historickou skúsenosťou úplne inak. Ako napríklad označiť hanlivý výraz pre komunistických agitátorov, ktorý v knihe používajú majitelia ovocných sadov? Komanči, komouši? Má taký výraz v americkom kontexte zmysel? V týchto aj v mnohých ďalších otázkach, napríklad v miere vulgárnosti v dialógoch, mi v ohromnej miere pomohla redaktorka Lucia Halová, ktorá preklad posunula, ako je u nej zvykom, na oveľa vyššiu úroveň.

 

Román V neistej bitke ukazuje úskalia, ale aj široké možnosti angažovanej prózy. Hoci nie je bez chýb, určite mu náleží miesto medzi dôležitými americkými románmi dvadsiateho storočia.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!