John Fowles: Zberateľ anotácia

Čo by ste robili, keby ste vyhrali v lotérii? Po čom túžite? Čo vás motivuje, aby ste vstali z postele? Aké príbehy si o sebe rozprávate? O morálke, o láske, o kráse, o rovnoprávnosti? A ako by tieto príbehy zmenil experiment, v ktorom by ste – z rozmaru nejakého náhodného románopisca, volajme ho napríklad John Fowles – zrazu prišli o všetko či naopak, získali nečakanú moc? V Zberateľovi dvaja mladí ľudia zvádzajú boj na život a na smrť za slobodnú vôľu. Kto vyhrá?

Román som prekladala počas pandémie, v izolácii, v malom meste, v ktorom mi zostalo len pár blízkych. Komunikácia cez preklad – s náladami, témami, postavami a cez ne s autorom, s paralelným prekladmi, prekladateľmi, prekladateľkami – konzultovala som maďarský, ukrajinský, taliansky, ruský, český preklad – mi v tom období osamelosti pomáhali vytvárať nadväznosti, komplexné virtuálne komunity. Fowlesov Zberateľ je sám osebe o izolácii. Nielen o tej fyzickej, ale aj o tej, ktorú si všade nosíme so sebou, o izolovanosti, ktorá nám znemožňuje naozaj rozumieť, naozaj súcitiť, lebo jej narušenie pociťujeme ako ohrozenie. Ale možno sa treba v týchto časoch pýtať, či v nás stále nezostávajú hranice, ktoré dokážeme prekonať: poradiť postavám, nám, osobne, geopoliticky, ako inak vyriešiť príliš striktný hlavolam, rovnicu, ktoré Fowles v románe vystaval.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!