Tiráž

Verzia – časopis zameraný na umelecký preklad

Číslo

02/2024

Ročník

V.

Vychádza

štvrťročne

Dátum vydania

jún 2024

ISSN

2729-7691

Evidenčné číslo periodickej tlače

EV 6070/22

Vydavateľ

DoSlov
Novoveská 6086/10
841 07 Bratislava
info@casopisverzia.sk
IČO 52 601 684

Šéfredaktorka

Gabriela Magová

Zástupkyňa šéfredaktorky

Barbara Sigmundová

Redakcia

Lucia Halová
Milina Svítková
Zuzana Bátorová Vahančíková
Natália Tyšš Rondziková

Zostavovateľka čísla

Alojzija Zupan Sosič

Korektúry

Jana Vicenová

Autor loga

Máté Macsicza

Grafická úprava

Tomáš Halo

Ilustrácie

Yuliia Matsveiko
Zuzana Šebelová
Hana Černivec
Gaja Lapajne Stanič

Finančná podpora

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!