Editoriál

Milé čitateľky, milí čitatelia,

v letnom čísle Verzie vás pozývame do Slovinska.

Na zostavovaní čísla sa podieľali odborníčky z Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Svetlana KmecováSaša Vojtechová Poklač s profesorkou slovinskej literatúry Alojzijou Zupan Sosič z Katedry slovenistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane. Ako napovedá už názov čísla bezo mňa niet sveta, tematicky je výber zameraný na texty, ktoré odzrkadľujú súčasnú podobu autobiografického písania v slovinskej próze a poézii.

Úvodný článok garantky výberu profesorky Zupan Sosič sa venuje pojmu autobiografickosti a rozmanitosti jej podôb v literatúre od konca 20. storočia po súčasnosť. V tomto kontexte bližšie predstavuje aj autorov a autorky, ktorých poviedky, ukážky z románov a básne si teraz môžete prečítať v slovenskom preklade. S poéziou Braneho Mozetiča sa môžete zoznámiť dokonca v dvoch interpretáciách – v preklade Terézie Struhárovej v hlavnom bloku a Andreja Perica v rubrike Z pripravovaných kníh.

V pravidelných rubrikách nájdete aj odporúčania prekladateliek a prekladateľov, aby ste si prečítali ich najnovšie práce, reportáže z prekladateľských podujatí, pohľad do tvorivého prekladateľského procesu v podaní Zuzany Demjánovej a Martiny Vannayovej, do Inkubátora sme vybrali víťazku súťaže Umelecký preklad lusofónnej literatúry Denisu Bandurovú – úryvok z poviedky portugalskej prozaičky Lídie Jorge.

Ilustrácie v čísle sú tentoraz kolektívnym dielom absolventiek a študentiek výtvarného umenia so zameraním na ilustráciu v Ľubľane a Bratislave a vznikli pod vedením slovinskej ilustrátorky Suzi Bricelj.

Veríme, že vám „slovinská“ Verzia prinesie príjemný čitateľský zážitok.

Gabriela Magová
šéfredaktorka

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!