Sarival Sosič: Starec a ja preklad

Zo slovinčiny preložila Kristína Potočňáková

Dvere. Ocitol som sa pred nimi mierne stratený, nepokojný, zvedavý a plný očakávania, takto sám, v neskorý októbrový deň pred rokmi, keď som sa rozhodol dospieť, niečo zmeniť, stretávať sa so starcom, aj keby stretnutia mali priniesť mnoho neočakávaných, neobyčajných i ťažkých vecí, nepredvídateľných momentov, keď budem prechádzať skúškami, ktoré ma niekedy budú presahovať, no zároveň to všetko dokopy predstavovalo veľkú, najväčšiu výzvu v prostredí, kde som vtedy žil. Byť sám nebolo vôbec ľahké, dokonca to bolelo, rozhlodávalo telo i dušu, ako sa hĺbavo povie, a bolo potrebné niečo zmeniť, prevetrať stavy, v ktorých som sa cítil zväčša zle, otrávene, niekedy dokonca zúfalo, s najčernejšími myšlienkami, takto sám, vtedy, pesimizmus mi bol odjakživa blízky, neskôr som ho nazval optimistickým pesimizmom, keďže som navzdory všetkému existoval, jedol a pil, to posledné dokonca priveľa a nezmyselne, pre skrátenie času a prázdne reči, ako väčšina ľudí každého veku. Optimistický pesimizmus sa ukazoval ako veľmi užitočný, keďže u mňa rozvíjal kritickosť a skepsu voči mnohým veciam, a predovšetkým utvrdzoval môj vzťah k ľuďom, o ktorých som vtedy, tak ako aj dnes,…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Sarival Sosič

Sarival Sosič

Sarival SosičFoto: Matej Družnik

(1962) je slovinský prozaik, výtvarný teoretik, vysokoškolský pedagóg a galerijný pracovník. Absolvoval štúdium hudobnej výchovy, dejín umenia, literárnej komparatistiky a fotografie. Venuje sa výskumu výtvarných diel z oblasti fotografie, maľby, sochárstva, súčasných médií a literárnej činnosti, je múzejným radcom pre súčasné výtvarné umenie v Mestskej galérii v Ľubľane.
Ako prozaik debutoval románom Starec in jaz (Starec a ja, 2017). Jeho druhý román Jaz sam (Ja sám, 2018) funkčne spája prvky autobiografie a literárnej fikcie, tematizuje autorovo detstvo a život jeho rodičov i starých rodičov. Tretí román Sin in sin (Syn a syn, 2020) sa zaoberá myšlienkou sebapoznávania, ktoré nie je viazané na vonkajšie faktory, ale pramení z autorovho subjektu. Okrem románovej tvorby sa venoval aj krátkej próze. Zbierka Ne morem ven (Nemôžem von, 2022) pozostáva z dvanástich poviedok, pre ktoré je typický poetický výraz, silná symbolika a dôraz na archetypálne typy postáv, predmetov a udalostí. Poviedky sa vyznačujú premysleným slovným rytmom a kompozíciou, ktorá je podobná hudobnej štruktúre, ako aj zameraním na detail a originálnou obraznosťou.

Sosičov debutový román Starec a ja je príbeh o intenzívnom vzťahu medzi nepomenovaným rozprávačom v prvej osobe, mladým mužom, ktorý vyrastal v malom provinčnom…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Kristína Potočňáková

Kristína PotočňákováFoto: Archív autorky

Kristína Potočňáková

(1984) na Filozofickej fakulte UK vyštudovala tlmočníctvo-prekladateľstvo v kombinácii angličtina-poľština. Slovinčinu si zvolila v rámci výberových kurzov. V rámci programu Erasmus strávila semester na Ľubľanskej univerzite. Jej preklady prózy i poézie vyšli vo výbere textov Antológia súčasnej slovinskej literatúry a v časopise Enter.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!