Tina Kozin: nebo pod vodou preklad

Zo slovinčiny preložila Terézia Struhárová

 

on nie je viac rybníkom,
nad ktorým by som sa sklonila a
pozorovala v ňom

svoj odraz, pokosená,
mäkká je tráva, po ktorej beží
pomedzi telá, nemožno

ich rozoznať, nieto
ešte pomenovať, nieto
ešte vedome – už

nie žena (alebo muž)
už ani dieťa nie, skôr

atak(ama) strát a strateného
ducha

: koho ľúbiš, keď
pri tebe dýcha
a chodí
telo, už niet nikoho, kto
by vedel, že je

to jeho
telo?

potom : po-
zabudla jeho meno – doň

poodkladala
všetky

slová

 

sám
po všetkom
všade
sám

že počuje-
ššššššš, ti-

cho, ako
smut-
né tiene nosí

do teba

 

s kvetmi vytvára
a narúša tieň

ako chumáče
celé

čierne vpíjajú svetlo

 

a dvíha:Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Tina Kozin

Tina Kozin

Tina KozinFoto: litteraeslovenicae.si

(1975) je redaktorka, literárna kritička a poetka. Vyštudovala komparatistiku a literárnu teóriu na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane. Pracuje v redakcii kultúry v rámci Rádia Slovinsko, je redaktorkou knižného fondu Stopinje v Literárnom a umeleckom spolku Literatura a redaktorkou rubriky Próza v rovnomennom časopise. V roku 2007 jej Asociácia slovinských spisovateľov udelila Stritarovu cenu za najlepšiu mladú kritiku.
V roku 2010 vyšla jej debutová básnická zbierka Mož s petimi podplati (Muž s piatimi podrážkami). Nasledovala zbierka Šumenja (Šumy, 2014), kritické eseje Zgodbe o(b) zgodbah (Príbehy o príbehoch, 2016) a básnická zbierka nebo pod vodo (nebo pod vodou, 2020), za ktorú získala v roku 2021 Veronikinu cenu. V jej poézii má popredné miesto príroda, vníma ju ako neustály kolobeh a rotáciu, súčasťou ktorej je aj koniec v podobe fyzickej smrti. Tú tematizuje v každej zo zbierok, či už v malom motíve prejdených zvierat alebo napokon aj v motíve umierajúceho človeka. Dôležitým prvkom jej poézie sa stáva aj zmysel pre rytmus, ktorý často rozbíja, čím vytvára priestor na pauzu a ticho, nositeľov významu a pochopenia. Vo svojich básňach sa často zameriava na detail, prostredníctvom ktorého vyjadruje vlastný spôsob stretávania sa so svetom.

Ústredným motívom zbierky nebo pod…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Terézia Struhárová

Terézia StruhárováFoto: Archív autorky

Terézia Struhárová

(1985) vyštudovala učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry. V rokoch 2010 – 2014 pôsobila ako interná doktorandka v Ústave svetovej literatúry SAV, kde sa zaoberala témou obraznosti v nemeckej povojnovej poézii pod vedením prof. PhDr. Jána Zambora, CSc. Momentálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre nemeckého jazyka a literatúry PdF TU v Trnave, kde vyučuje dejiny nemeckej literatúry a vedie interpretačné semináre. Popri výskumnej činnosti v oblasti povojnovej poézie nemeckej jazykovej oblasti sa venuje aj umeleckému prekladu slovinskej literatúry.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!