Marko Sosič: Pastorála preklad

Zo slovinčiny preložila Oľga Ambróšová

Choď domov, aby sa ocko nebál, povie chlapčekovi strýko. Chlapček sa pozrie na belasé jarné nebo, po ktorom preletí holub. Holub z holubníka, ktorý má strýkov sused, vysoký muž s klobúkom, pomyslí si chlapček a rozbehne sa za ním k svojmu domu.

Chlapček odbočí z dvora k roli kvitnúcich zemiakov, pozerá sa na nebo a beží, beží, beží za ním, ale holub je rýchlejší a chlapček si pomyslí, že o chvíľku ho stratí z očí, ak nebude bežať rýchlejšie.

Beží, beží, beží chlapček v slnku popri roli premočenej od nočného dažďa. Od chlapčekových holých nôh odskakujú kobylky. Vidí, ako sa ich drobné a od trávy mokré telíčka pri každom skoku zalesknú na slnku. Beží, beží chlapček popri roli k svojmu domu. Pred sebou zbadá sadenicu mladého orecha. Preskočí ju, pomyslí si. Cíti svoje chodidlá, ktoré sa ešte silnejšie odrážajú od zeme, ešte pár dlhých krokov a… hooop, preskočil mladý orech. A už beží, beží ďalej chlapček popri dlhej roli s kvitnúcimi zemiakmi. Na samom konci role zbadá čerešňu. Vidí konár s čerešňami, ktorý sa nakláňa k zemi. Beží, beží a pomyslí si, že skočí, že sa silno odrazí od zeme a dotkne sa toho konára…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Marko Sosič

Marko Sosič

Marko SosičFoto: Luca Quaia

(1958 – 2021) sa narodil v talianskom Terste a patril k miestnej slovinskej menšine. Vyštudoval filmovú a divadelnú réžiu v Záhrebe. Ako divadelný režisér pracoval v Ľubľane (Slovinské národné divadlo), v Terste, v Novej Gorici a v Ríme. Koncom osemdesiatych rokov začal publikovať prózu. Pre jeho tvorbu je charakteristická poetickosť, empatia a až bolestná otvorenosť voči hraničným stavom ľudskej duše. Významné postavenie na literárnej scéne si vyslúžil už prvým románom Balerina, Balerina (Balerína, Balerína; 1997), ktorý bol zdramatizovaný a uvedený v Slovinskom stálom divadle v Terste (1998). Nasledovali tri romány Tito, amor mio (Tito, moja láska, 2005), Ki od daleč prihajaš v mojo bližino (Ty, ktorá zďaleka prichádzaš do mojej blízkosti; 2012) a Kratki roman o snegu in ljubezni (Krátky román o snehu a láske, 2014). Vydal aj dve zbierky poviedok Rosa na steklu (Rosa na skle, 1991) a Iz zemlje in sanj (Zo zeme a snov, 2011). Získal množstvo nominácií na prestížne literárne ceny, jeho diela boli preložené do viacerých jazykov.

Poviedka Pastorála je súčasťou Sosičovej prozaickej zbierky Zo zeme a snov obsahujúcej jedenásť textov, jedenásť minimalistických obrazov. Poviedky sa vyznačujú charakteristikami typickými pre celú Sosičovu tvorbu, popri autobiografických črtách sú to najmä osobitá…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Oľga Ambróšová

Oľga AmbróšováFoto: Archív autorky

Oľga Ambróšová

vyštudovala slovenský jazyk a filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia strávila tri semestre na výmenných pobytoch na Katedre slavistiky na Univerzite v Ľubľane. V rokoch 2006 – 2010 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Univerzite v Ľubľane. Momentálne pôsobí ako lektorka slovenského jazyka pre cudzincov. Príležitostne prekladá zo slovinskej literatúry.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!