Tiráž

Verzia – časopis zameraný na umelecký preklad

Číslo

03/2021

Dátum vydania

december 2021

ISSN

2729-7691

Vydavateľ

DoSlov o.z.
Novoveská 6086/10
841 07 Bratislava
info@doslov.sk

Šéfredaktorka

Gabriela Magová

Redakcia

Lucia Halová
Natália Rondziková
Barbara Sigmundová
Igor Tyšš

Autor loga

Máté Macsicza

Grafická úprava

Tomáš Halo

Číslo ilustruje

Viktória Hollá

 

Vyvinuli sme veľké úsilie, aby sme kontaktovali všetkých vlastníkov práv k pôvodným textom. Naše snahy však neboli vo všetkých prípadoch úspešné. Budeme radi, keď sa nám ozvú tí vlastníci práv, ktorých sa nám nepodarilo vypátrať.

~

Extensive efforts have been made to contact rights holders to the original texts, nevertheless they have not been successful in all cases. We welcome hearing from any rights holders whom we’ve been unable to trace.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!