Tiráž

Verzia – časopis zameraný na umelecký preklad

Číslo

03/2022

Ročník

III.

Vychádza

štvrťročne

Dátum vydania

september 2022

ISSN

2729-7691

Evidenčné číslo periodickej tlače

EV 6070/22

Vydavateľ

DoSlov
Novoveská 6086/10
841 07 Bratislava
info@doslov.sk
IČO 52 601 684

Šéfredaktorka

Gabriela Magová

Redakcia

Lucia Halová
Natália Tyšš Rondziková
Barbara Sigmundová
Igor Tyšš

Autor loga

Máté Macsicza

Grafická úprava

Tomáš Halo

Číslo ilustruje

Kamila Kuricová

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!