José dos Remédios: Špekulatívna fikcia v lusofónnej Afrike

Z portugalčiny preložila Zuzana Greksáková

Ako vieme, slová majú moc nechať všeličo zmiznúť,
a tiež primať veci, aby sa zjavili, kým sú zmiznuté.

v Literárnom priestore (L’Espace littéraire, v češtine vyšlo ako Literární prostor) od Mauricea Blanchota.

1. Stručný prehľad africkej literatúry písanej po portugalsky

Európska kolonizácia Afriky zmenila status quo celého kontinentu, pričom vplyv západného systému myslenia je doteraz citeľný v afrických spoločnostiach na politickej, hospodárskej aj kultúrnej úrovni. V oblasti umenia bol jednou z dôležitých dohier vlasteneckých hnutí, ktoré silneli s európskou expanziou, vznik afrických literatúr v ich súčasnej podobe. Pred príchodom Európanov Afričania naplno využívali svoje miestne jazyky: vyjadrovali sa v nich, učili a zdôverovali alebo rozprávali a vymýšľali príbehy vychádzajúce z ústnej tradície. Africká literatúra je vo všeobecnosti relatívne mladá, no tá lusoafrická je ešte mladšia, keďže vznikla až v 20. storočí v súvislosti s otázkami hľadania vlastnej identity.

Od nepamäti bolo písanie nástrojom uzurpovania…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

José dos Remédios

José dos Remédios

José dos RemédiosFoto: Archív autora

sa narodil 1. augusta 1987 v Mapute v Mozambiku. Vyštudoval mozambickú literatúru na Univerzite Eduarda Mondlaneho a naďalej pôsobí v akadémii. Pracuje tiež ako novinár a esejista, v mozambickej a brazílskej tlači mu vyšlo viacero článkov. Posledné roky spolupracuje s knižným veľtrhom v Mapute, ktorý organizuje mestské zastupiteľstvo. Za svoje aktivity na tomto podujatí získal od mesta čestné uznanie. Bol tiež členom viacerých literárnych porôt. V roku 2020 mu vyšla kniha O horizonte e a escrita: um ensaio a oito romances de Adelino Timóteo o tvorbe mozambického spisovateľa Adelina Timótea.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Zuzana Greksáková

Zuzana GreksákováFoto: Archív autorky

Zuzana Greksáková

(1987) vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo v odbore anglický jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra na Filozofickej fakulte UK. V období 2012 – 2018 pôsobila ako doktorandka na Univerzite v Coimbre v Portugalsku a ako výskumníčka na univerzite UNTL vo Východnom Timore, kde skúmala vplyv jazykového kontaktu na miestne timorské jazyky, najmä tétumčinu. Momentálne sa venuje prekladu z portugalčiny a angličtiny v slobodnom povolaní, vyučuje portugalský jazyk v Portugalskom inštitúte a externe pôsobí na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UK. Vo svojej prekladateľskej kariére sa zameriava predovšetkým na audiovizuálny preklad. Z literatúry ju najviac zaujímajú autori a autorky z bývalých portugalských kolónií, keďže štúdiom tejto problematiky sa zaoberá posledných desať rokov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!