Daniel Katz: Keď pradedo lyžoval do Fínska anotácia

Fínsky židovský autor Daniel Katz nie je na Slovensku celkom neznámy. Slovart vydal v edícii MM už dve jeho diela: takmer pred štvrťstoročím román Nemecký svinský pes (1998) a roku 2009 Zákony Anttiho Keplera.
O jeho prvom románe Keď pradedo lyžoval do Fínska (v origináli pôvodne „dedko“, ale sám autor sa vyjadril, že sa v názve pomýlil), ktorý teraz vychádza po slovensky, spisovateľ Göran Schildt svojho času napísal: „Katz debutoval v 1969 knihou, ktorá sa ako farbami hýriaca andulka vyčlenila spomedzi tradičných sivých lesných vtákov fínskej prózy…“ Aj iní fínski recenzenti vyzdvihovali autorovu odlišnosť, farbistý štýl a verbálnu akrobaciu.
Daniel Katz využíva vo svojej tvorbe bohatý register humoru. Napríklad pre román Nemecký svinský pes je príznačná skôr irónia a satira, v Zákonoch Anttiho Keplera zas komika prichádza v podobe absurdných, nečakaných situácií.
Svojím ironickým a sebaironickým prístupom je Daniel Katz vo veľkej miere aj stredoeurópsky. Absenciou rešpektu k inštitúciám, akými sú štát, cirkev, armáda, vojna prinajmenšom do 90. rokov 20. storočia netypickou a cudzou pre fínsku literatúru. Preto je oveľa známejší a obľúbenejší v strednej Európe ako doma.
Pre humoristu Daniela Katza je príznačné, že – ako tento polyglot uviedol na prezentácii románu Nemecký svinský pes v kníhkupectve Panta rhei v Bratislave – keď sa začal učiť po slovensky, jeho hlavným študijným materiálom bola „učebnica v-tipológie a ž-artizmu“ Jána L. Kalinu Tisíc a jeden vtip. Len čo zvládol slovenčinu, pustil sa do prekladania textov piesní Milana Lasicu, ktoré ho oslovili a aj ich zaspieval.
Nesmierna sčítanosť, vzdelanosť, znalosť mnohých jazykov a kultúr a hravosť autora spôsobuje, že preklad jeho diel je nielen výzva, ale aj veľká radosť a dobrodružstvo.
Keď pradedo lyžoval do Fínska je autobiografický román, sága troch generácií židovskej rodiny, pestrá mozaika neraz neuveriteľných príbehov, ale obsahuje aj reálne historické fakty, útrapy aj radosti židovskej rodiny počas oboch svetových vojen. Predkovia autora – rovnako ako väčšiny fínskych židov – sa do Fínska dostali z Ruska ako vojaci cárskej armády a potom sa usadili v Helsinkách. Dozvieme sa tu aj zaujímavý fakt, že Fínsko svojich židov v druhej svetovej vojne uchránilo. Daniel Katz dokáže aj vážne veci podať s ľahkosťou a humorom.
V knihe sú časté odkazy na Bibliu, niekde explicitnejšie, inde upravené a skryté. V jeho tvorbe sa v pôsobivej symbióze prelínajú prvky židovské aj fínske, ale postavami jeho diel sú príslušníci mnohých národov. Napríklad vypátrať slovenské ekvivalenty niektorých malých národov, s ktorými sa v slovenčine takmer nestretávame, je niekedy tvrdý oriešok. Výzvou sú v jeho dielach rôzne veršíky, slovné hračky, striedanie rôznych štýlov pri mystifikácii alebo reálie rôznych kultúr, napríklad v Zákonoch Anttiho Keplera arabské.
Za to, že táto kniha mohla vyjsť patrí veľká vďaka editorke Darine Zaicovej a zodpovednej redaktorke Márii Bratovej.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!