Chalíl Džibrán: Prorok anotácia

S Prorokom som sa prvýkrát stretla pred vyše dvadsiatimi rokmi, počas svojho štúdia na konzervatóriu, vo veku neúnavného hľadania, i (občasného) nachádzania. Pramálo som vtedy tušila, že moje kroky raz povedú od klavíra k orientalistike a štúdiu prekladateľstva, a ešte menej, že si ma Prorok opäť „nájde“, tentoraz v prestrojení – ako ponuka na preklad. Túto výzvu som prijala s radosťou, no takisto s veľkou dávkou pokory, nakoľko súčasnému vydaniu už predchádzalo niekoľko prekladov z dielne skúsených kolegov-prekladateľov, pričom jeden z nich, preklad Milana Richtera, získal v roku 2008 tiež Cenu Jána Hollého za preklad poézie. Rozhodnutie, či ponuku prijať, si preto vyžadovalo nielen rozvahu, ale aj odvahu, až nakoniec zvíťazila intuícia, či jednoducho, „pocit“. Ponúknuť nový preklad diela, ktoré v našom prostredí navyše získalo významné prekladateľské ocenenie, som sa nakoniec rozhodla s vedomím, že každý preklad nesie „rukopis“ prekladateľa, každý prekladateľ má svoj vlastný idiolekt, ktorý do prekladu vstupuje. Hoci Džibrán napísal Proroka v angličtine, svoje prvé diela písal po arabsky. Jeho tvorba dnes už právom patrí do literatúry, ktorú nazývame svetová, no jej korene boli vždy pevne zapustené v libanonskej pôde, živené stáročiami arabskej literárnej tradície a poznačené emigračnou skúsenosťou. Ako arabistka som mala možnosť si toto kultúrne prostredie aj literárny kontext rokmi „nacítiť“, a preto verím, že nový preklad Proroka čitateľom odhalí odlišnú tvár Džibrána i jeho diela. Preklad samotný vznikal v čase ako stvorenom na „prehodnocovanie všetkých hodnôt“, v prvej vlne éry lockdownovej. Ako prekladateľka som si v tomto období snáď ani nemohla priať lepšieho spoločníka, než bol práve Džibrán a jeho Prorok.

Prorok je veľmi pôvabným, no zároveň nesmierne hlbokým dielom. Azda práve spojenie týchto dvoch kvalít mu prepožičiava i tretiu, ktorou je nadčasovosť. Útla knižočka sa v rukách čitateľa zakrátko premení na akýsi filozoficko-metafyzický „hrnček, var!“, pretože Džibránova lyrická próza je takmer nevyčerpateľnou studnicou inšpirácie, poznania, múdrosti, vnímavosti, citlivosti a porozumenia. Svojmu čitateľovi sa básnik prihovára hlasom láskavým i láskyplným, pričom text nikdy nestráca svoju výnimočnú muzikalitu. Vydanie citlivo dopĺňa predslov poetky Rupi Kaur a sprevádzajú ho prekrásne ilustrácie Ľuboslava Paľa, ktorých umeleckou predlohou boli pôvodné kresby Chalíla Džibrána.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!