Trevor Noah: Vinný od narodenia anotácia

Trevor Noah patrí medzi popredných svetových stand-up komikov a moderátorov. V USA uvádza satiricko-politickú The Daily Show. Autobiografia Vinný od narodenia je presiaknutá jeho typickým pohotovým humorom, cez ktorého prizmu pozoruje svet okolo seba, nastavuje mu zrkadlo a spochybňuje ho. Keďže sa v Južnej Afrike narodil počas obdobia apartheidu matke černoške z kmeňa Xhosa a otcovi Švajčiarovi, rodina ho musela skrývať, aby ho úradníci neprišli zobrať. Na život sa však nepozerá tragicky – práve naopak, prostredníctvom vtipných príhod a skúseností z mladosti vykresľuje život v Južnej Afrike na sklonku apartheidu, ako aj po ňom. Kniha ponúka čitateľovi jedinečný obraz o živote v Afrike a nebojí sa otvoriť témy rasizmu, chudoby či neznášanlivosti. Vďaka humoru však tieto otázky autor rieši s nadhľadom a dokáže ponúknuť novú, sviežu perspektívu. Priestor tu dostávajú aj typické detské šibalstvá, príbehy z dospievania a dojemné situácie z dospelosti komika. Slovenskému publiku kniha ozrejmuje spoločenské a kultúrne pomery v Južnej Afrike. Opisuje spolunažívanie niekoľkých kmeňov a kultúr na jednom geografickom území, ako aj situáciu, v ktorej sa ocitla jeho matka Patricia, keď sa rozhodla otehotnieť s belochom. Práve vďaka jej výchove, láske a dôvtipu je dnes z Trevora človek s jedinečným pohľadom na svet. Veľkú časť života strávil ako outsider a nechcená súčasť spoločnosti, a preto sa dokáže vcítiť do problematiky, ktorá ovplyvňuje aj nás. Reálie a pomery Afriky sú možno v našich končinách nepoznané, no o to viac môže kniha prekvapiť a čitateľa pozitívne naladiť vo vzťahu k tomuto pre nás vzdialenému kontinentu. Práve tento rozmer predstavoval aj prekladateľský oriešok v podobe názvov kmeňov, príslušníčok daných kmeňov alebo prídavných mien, ktoré sú od nich odvodené. Pri riešení tohto problému som sa obrátil na Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, zatiaľ čo s Ústavom svetovej literatúry SAV som riešil ustálený názov revolúcie, ktorá sa odohrala v Južnej Afrike koncom 20. storočia. Taktiež mi pri preklade veľmi pomohla skutočnosť, že dobre poznám autorove stand-up vystúpenia a sledujem jeho Daily Show, takže som vedel, aký typ humoru používa, ako buduje pointu vtipu a s akou radosťou dáva veci do súvisu pomocou prirovnaní a metafor.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!