Tiráž

Verzia – časopis zameraný na umelecký preklad

Číslo

02/2021

Dátum vydania

jún 2021

ISSN

2729-7691

Vydavateľ

DoSlov o.z.
Novoveská 6086/10
841 07 Bratislava
info@doslov.sk

Šéfredaktorka

Gabriela Magová

Redakcia

Lucia Halová
Natália Rondziková
Barbara Sigmundová
Igor Tyšš

Autor loga

Máté Macsicza

Grafická úprava

Tomáš Halo

Číslo ilustruje

Rita Koszorús

 

Ďakujeme združeniu Mészöly Miklós Egyesület za poskytnutie práv na preklad vybraných textov. Prekladateľky ďakujú za štipendium fondu Magyar Fordítóház Alapítvány.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!