Prekladatelia odporúčajú nové knihy

Poslední pionieri Východu. Antológia súčasnej rumunskej poézie

S myšlienkou vydať antológiu súčasnej rumunskej poézie prišiel vydavateľ a básnik Peter Šulej. Zhostila som sa jej takpovediac zo stavovskej povinnosti (isteže aj z prekladateľskej a bádateľskej zvedavosti), vediac, že je to možno unikátna príležitosť predstaviť, povedzme si úprimne, čitateľsky okrajový, no myšlienkovo aj výrazovo nesmierne bohatý a náročný literárny druh, ktorý sa navyše momentálne v Rumunsku teší vysokému rejtingu kritiky. Keďže sama nie som poetka a v aktuálnej rumunskej poézii sa orientujem, no nie som jej vynikajúcou znalkyňou, výber autorov, autoriek a ich diel som prenechala rumunskému básnikovi, vydavateľovi a organizátorovi literárnych, najmä na poéziu zameraných podujatí, Claudiovi Komartinovi. Touto voľbou som sa tak trochu zbavila zodpovednosti, nie však prácnosti, pretože výber má okrem povážlivej šírky – 35 autorov a autoriek – aj úžasnú rôznorodosť. Slovenské čitateľstvo sa tak môže zoznámiť s tromi trochu simplicitne vytvorenými generačnými zoskupeniami, s tzv. Deväťdesiatnikmi, so zástupcami Generácie 2000 aj Generácie post-2000, ale najmä s viacerými, ak nepoviem mnohými poetickými prístupmi, z ktorých sa jasne črtá najmä doznievajúci postmodernizmus, neoexpresionizmus, tzv. mizerabilizmus, ale aj intímnejšie, kontemplatívnejšie či naratívnejšie formy autobiografizmu, autochtónneho frakturizmu a v neposlednom rade, najmä v najnovších básňach jasná sociálna i politická či ideologická angažovanosť. Samotný preklad básní bol teda pomerne dobrodružný a vonkoncom nie jednoduchý, ako zvyčajne mu nenahrával ani grantmi vymedzený časový rámec (hoci veľká vďaka zaň!), moja osobná nemožnosť (či neschopnosť?) vycestovať a dostatočne komunikovať s každým jedným básnikom, každou jednou poetkou. Napriek tomu sa podarila podľa mňa odvážna vec a antológia azda aspoň trochu pootvorí výhľad na poetickú rumunskú krajinu, v najlepšom prípade by snáď mohla pôsobiť ako sprostredkovateľ integrálnejšieho prekladu niektorého či niektorej z jej obyvateliek.

Eva Kenderessy

Editor: Claudiu Komartin
Preložila: Eva Kenderessy
Vydal: OZ Vlna / Drewo a srd, Bratislava 2021
Odborná jazyková spolupráca: Jana Páleníková
Jazykové korektúry: Ivana Gibová
Obálka: Barbora Šajgalíková

Nina Lykke: V pokročilom štádiu

Po niekoľkoročnej snahe zaujať slovenské vydavateľstvá ponukami na preklad kvalitnej súčasnej nórskej literatúry sa mi konečne zadarilo (odpusťte mi tento novotvar, hoci ešte nie je v slovníku). Koncom minulého roka vydalo vydavateľstvo Tatran román Niny Lykke V pokročilom štádiu, ktorý bol v roku 2019 ocenený prestížnou nórskou literárnou cenou Brageprisen a zároveň sa stal najpredávanejšou knihou roka v Nórsku.

Tento román je ostrou a zábavnou satirou na súčasnú západnú spoločnosť, najmä na strednú triedu, „trpiacu“ blahobytom a prebytkom. Na príbehu všeobecnej lekárky Elin, ktorá prežíva krízu stredného veku, v ňom autorka nemilosrdne obnažuje skutočné neduhy ľudstva a robí si z nich žarty.

Od prvej strany ma kniha zaujala svojim štýlom, cynicko-sarkastickým humorom aj ostrou úprimnosťou. Pri čítaní som mala neustále pocit, že autorka svojimi opismi situácií triafa klinec po hlavičke. V mysli sa mi okamžite vynárali rôzne šťavnaté prekladateľské riešenia, ktorými som túžila triafať do čierneho zasa ja vo svojom materinskom jazyku. Hlavnou prekladateľskou výzvou, ale aj potešením pri tejto knihe pre mňa teda bolo vyšantiť sa s výberom slov nielen v humorných či sarkastických pasážach, ale aj vo vážnych, niekedy až filozofických úvahách o neznesiteľnej ľahkosti života strednej triedy, aby som presne vystihla autorkin štýl. Keďže je to román z lekárskeho prostredia, čo je aj podtitul tejto knihy, nezriedka sa tu vyskytla medicínska terminológia, ktorú som konzultovala s mojím otcom lekárom. No a čerešničkou na torte bolo hľadanie slovenských ekvivalentov prísloví, ktoré sa v texte objavujú. Matka hlavnej hrdinky Elin totiž obľubuje príslovia, a hoci trpí stareckou demenciou, je naďalej schopná v istých situáciách ich veľmi trefne používať.

Preklad románu som si skutočne užila, pretože je radosť prekladať knihu, ktorú si človek sám vyberie a ktorá mu sadne.

Zuzana Bátorová Vahančíková

Preklad: Zuzana Bátorová Vahančíková
Redakcia: Eva Melichárková
Obálka: Peter Zentko
Vydavateľstvo: Tatran, 2021

Preklad formou štipendia a vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ľudmila Ulická: O tele duše

V roku 2015 vydala Ľudmila Ulická biografický román Jakubov rebrík – v roku 2017 tá takmer šesťstostranová kniha vyšla v mojom preklade aj u nás. Mal som pocit, že týmto monumentálnym dielom prvá dáma súčasnej ruskej literatúry završuje svoju skvelú literárnu kariéru, že nám ponúka svoj Mount Everest. Som nesmierne rád, že som sa mýlil – o štyri roky Ulická vydala tentoraz útlu zbierku poviedok pod názvom O tele duše. Opäť som mal tú česť preložiť ju a tým aj čo najhlbšie vniknúť do spodných vrstiev jej najnovšej tvorby. A je to trochu iná Ulická ako v románoch Daniel Stein tlmočník, Zelený stan či spomenutý Jakubov rebrík. Poviedky v knihe O tele duše sa dotýkajú hraničných situácií ľudských životov, no čo ma na nich zaujalo najviac, je to, že Ulická tie situácie vníma a podáva ako vždy empaticky, no zároveň s istou dávkou miestami až absurdného humoru. A to mám ako prekladateľ veľmi rád a usilujem sa to preniesť adekvátne do slovenčiny. Každá Ulickej poviedka v tejto knihe by mohla byť témou veľkého románu. A že ňou nie je – aj v tom je veľkosť Ulickej prozaického talentu.

Ján Štrasser

Preklad: Ján Štrasser
Redakcia: Katarína Strelková
Vydavateľstvo: Slovart, 2022

Conn Iggulden: Brány do Atén

Britský autor historických románov sa v novej sérii s podtitulom: „Ak chceš byť slobodný, priprav sa na vojnu“ venuje starovekému Grécku, kolíske demokracie. Dozvedáme sa o bežnom živote vo vtedajších Aténach, ako vyzeralo hlasovanie ľudového snemu, ako prebiehal črepinový súd, aj ako sa dali všetky nástroje priamej demokracie napriek všetkým opatreniam zneužiť na osobné záujmy.
Gréci v tých časoch boli tŕňom v oku vládcovi Perzskej ríše, pretože sa odmietli podriadiť a vzdať sa svojich ešte vždy čerstvých ideálov o rovnej spoločnosti. A tak musia najprv vybojovať slávnu bitku pri Maratóne proti perzskej presile pod vedením Dareia a neskôr hŕstka Sparťanov drží priesmyk pri Termopylách proti vojsku pod vedením Dareiovho následníka Xerxa.

Všetky tieto udalosti sú prerozprávané z pohľadu jednotlivých postáv: Xantippa, Temistokla, Leonida, Xerxa. Čitatelia a čitateľky tak získavajú ľudskejší pohľad na historicky známe udalosti a sú naplno vtiahnutí do deja, s napätím sledujú priebeh bitky a držia palce „svojim“, aj keď vedia, ako to dopadne.

Preklad tejto knihy bol pre mňa špeciálny, pretože staroveké Grécko s jeho ideálmi, umením a mytológiou ma fascinuje odmalička. Hneď po prečítaní knihy som sa pustila do knihy Grécky zázrak od Vojtecha Zamarovského, kde som našla úžasne rozpísané politické zriadenie v jednotlivých mestských štátoch aj históriu zavádzania demokratických myšlienok. Redaktorkou môjho prekladu bola Adriana Oravcová, ktorá študovala latinčinu a je teda náležite podkutá v potrebnej terminológii. No predsa len sme občas potrebovali konzultovať menej známe výrazy a s tými nám pomohla Ľudmila Eliášová Buzássyová, vedúca katedry klasickej filológie na Univerzite Komenského. No najväčším zážitkom celého prekladania pre mňa bolo prepisovanie gréckych mien a ich svojské skloňovanie.

Lucia Halová

Preklad: Lucia Halová
Redakcia: Adriana Oravcová
Obálka: Peter Zentko
Vydal: Tatran, 2022

Mia Couto a José Eduardo Agualusa: Terorista elegán a iné príbehy

Mia Couto a José Eduardo Agualusa sú asi najznámejší predstavitelia súčasnej africkej lusofónnej literatúry. Okrem toho sú však aj veľmi dobrí priatelia. Stretli sa pred mnohými rokmi, keď Agualusa písal recenziu na Coutovu zbierku poviedok. A nedávno sa rozhodli spolu napísať tri krátke príbehy. Pri dvoch si vymieňali správy, pričom každý dopĺňal text toho druhého, a jednu dokonca napísali spoločne za jedným stolom pod mozambickými palmami. Ako sa neskôr Couto vyjadril, dnes už ani nevedia, kto je autorom ktorej vety.

Štýl autorov je hravý a sarkastický, humorný i vážny. Autori pranierujú rasizmus namierený voči černochom a moslimom, sexizmus a mizogýniu, no rovnako sa pozastavujú nad následkami vojen a ich dosahom na nasledujúce generácie. Príbehy sú plné slovných hier – jedna dokonca tvorí aj samotnú pointu príbehu Terorista elegán, a tak bol preklad mimoriadne náročný. Ku koncu som už chytala paranoju a videla slovné hry aj tam, kde neboli, alebo som prehliadala tie úplne zjavné. Aj preto som veľmi rada, že som na knihe spolupracovala s redaktorkou Luciou Halovou, s ktorou sme sa navzájom uisťovali, že nám nič neušlo. Príbehy som po sebe čítala niekoľkokrát, vždy sa na nich schuti zasmiala a viem si živo predstaviť, ako sa pri ich písaní zabávali aj samotní autori.

Zuzana Greksáková

Preklad: Zuzana Greksáková
Redakcia: Lucia Halová
Obálka: Aurélia Garová
Vydavateľstvo: Portugalský inštitút (2022)

Silvia Avallone: Priateľstvo

Tvorbu Silvie Avallone sledujem už od jej debutu, románu Oceľ, ktorý sa v Taliansku stal literárnou udalosťou roka a len tesne mu ušla cena Strega. Nasledoval román Marina BellezzaOdkiaľ je život dokonalý, ktorý som mala možnosť aj preložiť pre vydavateľstvo Inaque.

Zatiaľ čo ja sama mám bližšie ku kratším útvarom a čiastočne autobiografickému písaniu, Silvia Avallone nadväzuje na veľké spoločenské romány, dokáže rozohrať viacero dejových línií, a šikovne ich popreplietať, zaľudniť väčšiu plochu postavami, ktoré sú síce vymyslené, ale prirastú čitateľovi k srdci, jej písanie vôbec nie je zahľadené do seba, ale dá sa z neho vycítiť záujem o druhých a najmä o tých posledných – o ľudí na periférii, o chudobné vrstvy obyvateľstva, o mladé dievčatá, ktoré vyrastajú na miestach, kde sa pred nimi neotvára žiadna budúcnosť.

Nový román Priateľstvo, ktorý v marci vychádza, opäť v Inaque, je trochu iný, ale zároveň akoby uzatváral sériu románov a tém, ktorým sa doteraz Silvia Avallone venovala. Je to jej prvý román vyrozprávaný v ich-forme, sledujeme ťažké dospievanie Elisy, ktorá vyrastá v dosť nezvyčajnej rodine, s nezodpovednou hippie matkou pracujúcou v továrni, neprítomným otcom, bratom narkomanom, a jej existenciu prevrátenú naruby, keď je nútená sa presťahovať do nového mesta za otcom, ktorého ledva pozná. Tu sa zoznamuje so svojou rovesníčkou Beatrice, ktorá ju začne magneticky priťahovať, hoci sú veľmi odlišné. Stanú sa z nich priateľky navždy… Alebo žeby nie?

Román, v ktorom sa nájde každý, kto vyrastal na prelome tisícročí a zažil digitálnu revolúciu, čo vtrhla do našich životov a všetko zmenila, román plný detailov, ako to má Silvia Avallone vo zvyku, nielen talianskych, ale aj svetových, vybavíme si padajúce dvojičky, Nokiu 3310 s obmedzenými znakmi na esemesky, prezváňanie sa, Marilyna Mansona, Blink-182, diskety a éru blogov, a mnoho ďalšieho, to všetko v strhujúcom deji, lebo Silvia Avallone vie písať plastické, takmer filmové scény, vie písať uveriteľné rozhovory, je tu tajomstvo, napätie, láska a zrada, postavy, s ktorými sa na konci len neradi rozlúčite.

Ja ako prekladateľka som si román užila a musím povedať, že Silvia Avallone patrí k autorom, s ktorými pracujem najradšej, okrem toho, že je naozaj taká milá a sympatická, ako pôsobí v rozhovoroch, bola ochotná zodpovedať mi všetky otázky a pochybnosti, ktoré sa mi pri práci vyskytli, popri tom, ako sme si písali o našich dcérach a krúžkoch a škole a situácii s koronou, u nej v Bologni a u mňa v Turíne.

Ďalšou potešujúcou okolnosťou pri preklade bolo, že na túto knihu čitatelia aj čakali, keďže román Odkiaľ je život dokonalý mal celkom úspech a je vždy príjemné prekladať niečo, na čo sa ľudia dopredu tešia. Silvia Avallone sa v nedávnom rozhovore vyjadrila, že touto knihou uzavrela istú kapitolu, ale už rozmýšľa nad čímsi novým, tak môžeme len hádať, s čím nás najbližšie prekvapí a akým smerom sa jej písanie vyberie.

Ivana Dobrakovová

Preklad: Ivana Dobrakovová
Redakcia: Lucia Halová
Obálka: Barbora Šajgalíková
Vydal: Inaque, 2022