Matei Vișniec: Kabaret slov preklad

Z rumunčiny preložila Jana Páleníková

Ja

Sú dni, keď sa slovo ja stáva neznesiteľným. Jeho problém spočíva v tom, že neovláda žiadny jazyk. Fakticky vie povedať iba: ja, ja, ja. Nič viac.
Len som ho upozornil: v živote musíš byť pozorné k druhým. Musíš sa naučiť cudzie reči. Treba sa trochu snažiť, nie si jediné na svete. Pokús sa naučiť aspoň jeden jazyk denne, veď to nie je až také ťažké. Pozri, slovíčko ty je oveľa otvorenejšie, vlastne má aj väčšie uši, je zdvorilejšie, vie povedať prosím? prečo? no a čo?
Nie je to málo, ak sa jedno slovo stane schopným položiť tri inteligentné otázky…
Pozri na slovo my, aké je veľkorysé, aké otvorené, ozajstná spoločná strecha pre všetky naše pochybnosti. Nepoznám nič vľúdnejšie, nič bezpečnejšie, nič posilňujúcejšie než slovo my. Je to slovo, ktoré môžeme poľahky priložiť na odreninu, ranu. Slovo-balzam, slovo-masť, slovo-útecha. Vždy keď sa nás zmocňuje silná úzkosť, stačí…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Matei Vișniec

Matei Vișniec

Matei VișniecFoto: Andra Badulescu

(1956) sa presadil v 80. rokoch 20. storočia najprv ako básnik, neskôr ako dramatik a prozaik. Jeho hry síce kolovali v literárnom priestore vo forme samizdatu, ale pre profesionálne divadlá boli zakázané. A to bol jeden z dôvodov, pre ktorý v roku 1987, keď získal literárne štipendium vo Francúzsku, požiadal o politický azyl a usadil sa v Paríži. Od roku 1989 pracuje ako novinár v medzinárodnom vysielaní Francúzskeho rozhlasu, spolupracuje s viacerými francúzskymi časopismi, píše po francúzsky aj po rumunsky a svoje diela si sám prekladá.

Vyštudoval históriu a filozofiu na Univerzite v Bukurešti. Patril k zakladateľom literárneho krúžku Cenaclul de luni (1977 – 1983), ktorý bol považovaný za bukureštské jadro mladej básnickej generácie. Ako básnik so svojím myšlienkovým a jazykovým nonkonformizmom patrí do generácie ’80. Spoločným menovateľom básní zo zbierok La noapte va ninge (V noci bude snežiť, 1980), Orașul cu un singur locuitor (Mesto s jediným obyvateľom, 1982)…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Jana Páleníková

Jana PáleníkováFoto: DoSlov

Jana Páleníková

vyštudovala rumunčinu a francúzštinu na FiF UK v Bratislave. Venuje sa pedagogickej činnosti na Katedre romanistiky, kde prednáša literárnovedné disciplíny a vedie semináre umeleckého prekladu. Spočiatku prekladala diela medzivojnových autorov (I. M. Sadoveanu, G. Călinescu) a zúčastnila sa na kolektívnych prekladoch (antológia rumunskej poviedky Stratení v Balkánii). Mimoriadnym vkladom do rumunskej prekladovej tvorby sú jej preklady od M. Eliadeho (román Svätojánska noc a antológia fantastickej poviedky V tieni ľalie). Za preklady filozofickej eseje A Pleșa Minima moralia a historickej práce Dejiny Sedmohradska (ako spoluprekladateľka) získala prémiu LF za odborný preklad (2002, resp. 2019). Venuje sa aj prekladom divadelných hier súčasných autorov (G. Cărbunariu, A. Nelega, R. Macrinici). Roku 2004 jej rumunský prezident udelil rad Za kultúrne zásluhy za šírenie a propagovanie rumunského jazyka a literatúry na Slovensku.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!