Editoriál

Milé čitateľky, milí čitatelia,

prvé číslo Verzie roku 2022 je na svete a jeho ústrednou témou je rumunská krátka próza posledných dvoch dekád. S návrhom predstaviť niekoľko autorov a autoriek, ktorí a ktoré sa venujú žánru poviedky alebo krátkej próze, prišla romanistka Jana Páleníková z Filozofickej fakulty UK. V spolupráci s literárnou vedkyňou Evou Kenderessy (Ústav svetovej literatúry SAV) vybrali šesticu textov, ktoré podľa nich odzrkadľujú, akými cestami sa uberá rumunská literatúra v tejto oblasti po roku 2000. Sú to nanajvýš rôznorodé ukážky, čo text, to iný svet, no predsa majú čosi spoločné, ako píše Jana Páleníková v úvodnom texte k výberu: odchádzanie alebo prichádzanie – „z domu a domov, z rodiny a do rodiny, z pevniny na ostrov a späť, z reality, z tela do záhrobia“. Niektoré prózy preložili samy zostavovateľky, ďalšie doktorandka Klaudia Donková a študentka prekladateľstva Anna Valentová.

V rubrike Klasika prekladateľ a pedagóg Martin Kubuš ponúka preklad slávnej satirickej eseje Skromný návrh írsko-anglického spisovateľa Jonathana Swifta z roku 1729 a dopĺňa ju o vlastný text, v ktorom komentuje okolnosti vzniku eseje a dôvody, prečo je stále aktuálna.

Sme radi, že Vám môžeme predstaviť aj sugestívnu tvorbu maďarsky píšuceho sedmohradského básnika, editora, slammera a prekladateľa Ferenca Andrého, ktorý bol v roku 2021 rezidentom Vyšehradského literárneho štipendia v Bratislave. Jeho básne do slovenčiny preložil básnik a scenárista Filip Németh.

Prekladateľky a prekladatelia nám aj tentoraz napísali o svojich najnovších prácach do rubriky Nové knihy. Ján Štrasser, Eva Kenderessy, Ivana Dobrakovová, Zuzana Bátorová Vahančíková, Lucia Halová a Zuzana Greksáková vo svojich textoch prezradili, čím si ich prekladané dielo získalo aj s čím sa najviac potrápili pri tvorbe jeho slovenskej verzie.

Texty v čísle sprevádzajú fotografie umeleckých diel mladej výtvarníčky, ilustrátorky a prekladateľky ukrajinského pôvodu, ktorá žije na Slovensku, Tanye Kyianytsie. Tanya sa v tvorbe zameriava najmä na staroukrajinskú techniku rezania papiera a snaží sa ju inovovať, rekontextualizovať a popularizovať.

Veľmi sa tešíme, že tentoraz si už okrem online vydania budete môcť prečítať Verziu aj v tlačenej podobe, lebo vieme, že mnohí z Vás na to čakali. Predsa len, držať literatúru v rukách, obracať papierové listy a cítiť vôňu čerstvej tlače je celkom iný zážitok.

Želáme Vám príjemné čítanie!

redakcia časopisu Verzia

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!