Poslední pionieri Východu. Antológia súčasnej rumunskej poézie anotácia

S myšlienkou vydať antológiu súčasnej rumunskej poézie prišiel vydavateľ a básnik Peter Šulej. Zhostila som sa jej takpovediac zo stavovskej povinnosti (isteže aj z prekladateľskej a bádateľskej zvedavosti), vediac, že je to možno unikátna príležitosť predstaviť, povedzme si úprimne, čitateľsky okrajový, no myšlienkovo aj výrazovo nesmierne bohatý a náročný literárny druh, ktorý sa navyše momentálne v Rumunsku teší vysokému rejtingu kritiky. Keďže sama nie som poetka a v aktuálnej rumunskej poézii sa orientujem, no nie som jej vynikajúcou znalkyňou, výber autorov, autoriek a ich diel som prenechala rumunskému básnikovi, vydavateľovi a organizátorovi literárnych, najmä na poéziu zameraných podujatí, Claudiovi Komartinovi. Touto voľbou som sa tak trochu zbavila zodpovednosti, nie však prácnosti, pretože výber má okrem povážlivej šírky – 35 autorov a autoriek – aj úžasnú rôznorodosť. Slovenské čitateľstvo sa tak môže zoznámiť s tromi trochu simplicitne vytvorenými generačnými zoskupeniami, s tzv. Deväťdesiatnikmi, so zástupcami Generácie 2000 aj Generácie post-2000, ale najmä s viacerými, ak nepoviem mnohými poetickými prístupmi, z ktorých sa jasne črtá najmä doznievajúci postmodernizmus, neoexpresionizmus, tzv. mizerabilizmus, ale aj intímnejšie, kontemplatívnejšie či naratívnejšie formy autobiografizmu, autochtónneho frakturizmu a v neposlednom rade, najmä v najnovších básňach jasná sociálna i politická či ideologická angažovanosť. Samotný preklad básní bol teda pomerne dobrodružný a vonkoncom nie jednoduchý, ako zvyčajne mu nenahrával ani grantmi vymedzený časový rámec (hoci veľká vďaka zaň!), moja osobná nemožnosť (či neschopnosť?) vycestovať a dostatočne komunikovať s každým jedným básnikom, každou jednou poetkou. Napriek tomu sa podarila podľa mňa odvážna vec a antológia azda aspoň trochu pootvorí výhľad na poetickú rumunskú krajinu, v najlepšom prípade by snáď mohla pôsobiť ako sprostredkovateľ integrálnejšieho prekladu niektorého či niektorej z jej obyvateliek.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!