Fernando Pessoa: Bankár anarchista a iné prózy anotácia

Meno Fernanda Pessou je v našich končinách pomerne známe, v posledných rokoch sa dostalo do povedomia slovenských čitateľov najmä prostredníctvom Knihy nepokoja (2018, Ikar, preklad Lucia Halová), a tak už možno nie je novinkou ani skutočnosť, že Pessoa počas života vydal knižne iba jednu zbierku básní a väčšina jeho básnických i prozaických diel sa našla po jeho smrti v rôznom stave rozpracovania v drevenej truhlici uňho doma. Len roztriediť tieto fragmenty trvalo literárnym vedcom desiatky rokov – niektoré boli označené názvom projektu, ku ktorému patrili, pri iných nebolo jasné, akého diela sa týkajú.

Ako som sa presvedčila pri výbere textov a preklade diela Bankár anarchista a iné prózy, ktorého tvorba mi poskytla – hoci len čiastočný – pohľad „do zákulisia“, mravčia práca literárnych detektívov a reštaurátorov Pessoovho diela pokračuje pri vydávaní jeho textov i dnes a neraz sa stáva, že aj rozšifrované a publikované fragmenty sú opätovne podrobované analýze a úpravám.
Výber, ktorý sa čitateľovi dostáva do rúk v tejto knihe, je zostavený tak, aby reflektoval všestrannosť, originalitu a aktuálnosť textov tohto nevšedného autora. Obsahuje krátke „bájky“ s ponaučením, prózy zo zamýšľaného projektu Dekoratívnych fejtónov, výnimočné nielen prepracovaným štýlom, ale aj absurdnosťou a humorom, či dokonca propagačný text pre istú značku autolakov. Okrem menej známych krátkych prozaických diel tu čitateľ nájde napríklad populárnu a často prekladanú poviedku Bankár anarchista, ktorá ukazuje, čo sa stane, ak sa logická argumentácia privedie do extrému, alebo tajomnou atmosférou presiaknutú statickú divadelnú hru Námorník. Napriek odlišnému žánru si našla miesto medzi prozaickými textami vďaka svojmu štýlu, pripomínajúcemu väčšinu Pessoových poviedok.
Rôznorodosť textov umožňuje vnímať autora v rozličných rolách – je filozofom, mystikom, radcom, kritikom, no predovšetkým neúnavným a všímavým pozorovateľom, ktorého spoločenská angažovanosť a oddanosť slobode nám môže byť príkladom aj dnes.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!