Editoriál

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Prvé tohtoročné číslo Verzie je venované japonskej literatúre.

Zrodilo sa z iniciatívy pedagóga a prekladateľa z japončiny Františka Pauloviča, ktorý oslovil kolegyne a kolegov, aby si vybrali na preklad dielo, ktoré im je blízke a chceli by ho predstaviť. Žiadne iné hranice neboli určené, a tak sa do redakcie dostali ukážky rôznorodé z hľadiska času vzniku aj žánru. Myslíme si, že sa napokon tento kľúč osvedčil, pretože ak vezmeme do úvahy, aká rozsiahla je japonská literatúra a ako málo o nej vieme, uvedomíme si, že akýmkoľvek výberom pokryjeme len zlomok z nej, a tak nám možno práve takýto „osobný“ prístup najľahšie umožní (slovami F. Pauloviča) „rozšíriť poznanie modernej japonskej literatúry“.

Aby sme sa predsa aspoň čiastočne zorientovali v téme, Monika Honda v prehľadovom článku Súčasná japonská beletria: Literárne námety a novodobé tendencie literatúry oblasti Kansai sumarizuje vývin a súčasný stav literárnej tvorby regiónu, kde nachádzame základy japonskej literárnej tradície, a v krátkosti predstavuje výrazné osobnosti, z ktorých viaceré ešte len čakajú na to, aby ich objavila slovenská čitateľská verejnosť.

Monika Honda je aj prekladateľkou krásnej nostalgickej poviedky Spolucestujúci oceňovaného prozaika Tecua Miuru, ktorého tvorba spadá do 70. až 90. rokov minulého storočia.

Do  prvej polovice dvadsiateho storočia nás zavedú ukážky z poézie Sakutaróa Hagiwaru v preklade Františka Pauloviča a poviedka Opustenie, ktorú napísal moderný klasik Osamu Dazai a preložila ju Alexandra Tučková.

Z novej, resp. najnovšej prózy si vybrali Lena Králiková Hashimoto (úvod z románu S Juki a so Sango  z roku 2012 prozaičky Kaho Našiki, oceňovanej aj za knihy pre deti a mládež), Dana Hashimoto (úryvok z knihy autorky s veľmi širokým záberom Jóko Ogawy Literárne večery rukojemníkov z roku 2014) a Milena Klenovičová (poviedku Mijuki Mijabe Očiam neviditeľný z konca 90. rokov dvadsiateho storočia).

Na rozhovor sme oslovili iniciátora čísla Františka Pauloviča. I. Tyšš sa ho pýta nielen na japonskú literatúru, jej preklad a špecifiká a štatút v  globálnom meradle, ale aj slovenskú japonológiu. V rozhovore neopomenuli ani niektoré veľmi osobné témy, ktoré sa v živote F. Pauloviča spájajú aj s jeho prácou a zaujímavým spôsobom dotvárajú obraz o iniciatívach v prekladaní japonskej literatúry do slovenčiny.

V rubrike Kritika nájdete širšie koncipovaný text o prvom slovenskom knižnom výbere z haiku klasika tejto formy Macua Bašóa. Článok Igora Tyšša sa venuje tematicko-motivickej skladbe zbierky i niektorým pozoruhodným aspektom Bašóovej poézie v preklade Františka Pauloviča a Jána Zambora.

Rubriky Prekladatelia odporúčajú a Recenzie predstavujú novinky zo širšieho knižného sveta, nájdete v nich napríklad recenziu o najnovšom slovenskom preklade (svojím dekonštruktivistickým prístupom) veľmi aktuálneho diela Salmana Rushieho a tiež pohľad na Rosemarie Schulak, jednu zo zásadných autoriek rakúskej literatúry.

Autorom ilustrácií v čísle je výtvarník Shinji Takine, ktorý pochádza z Japonska, ale je pevne spojený  so Slovenskom, keďže študoval a aj žije v Bratislave.

Z našej skúsenosti z práce na tomto čísle, vďaka ktorej sme mali možnosť nahliadnuť aj do (neraz pohnutých) osudov slovenskej japonológie, sa ukázalo, že preklad z málo rozšírených jazykov má v slovenskom prostredí svoje špecifiká, medzi ktoré bezpochyby patrí nedostatok odborníkov, prípadne nutnosť, aby jeden odborník riešil mnohé oblasti poznania daného jazyka a literatúry. Aj preto sme sa rozhodli vydať japonské číslo: chceli sme dať šancu mladej generácii odborníkov a odborníčok, príležitosť profilovať sa na umelecký preklad, spoznať jeho osobitosti. Mnohí z prekladateľov a prekladateliek, ktorých diela si môžete v našom novom čísle prečítať, publikujú svoje preklady vôbec po prvý raz. Veríme, že japonské číslo Verzie bude preto nielen vstupnou bránou pre doposiaľ neznámych autorov do slovenského kontextu, ale aj odrazovým mostíkom pre nové talenty literárneho prekladu z japončiny.

Želáme Vám príjemné čítanie!

Gabriela Magová
Lucia Halová
Natália Rondziková
Barbara Sigmundová
Igor Tyšš

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!