Mliekar anotácia

Román Mliekar je čiastočne autobiografické svedectvo o mieste a dobe, v ktorých Anna Burnsová vyrastala, no zároveň sa dá čítať ako univerzálne platný príbeh o útlaku žien v ultra-konzervatívnej spoločnosti, v ktorej sú úlohy a životné méty žien vopred jasne dané, kde žena nemá právo na súkromie, každý sa môže k jej životu vyjadrovať a posudzovať ho. V komunite, kde je identita jedinca redukovaná na rodovú a rodinnú rolu a determinovaná v rámci čierno-bielej opozície „my“ (členovia našej komunity) alebo „tí druhí“. Mimoriadne originálny štýl románu naplno využíva kompozičnú pružnosť angličtiny. V dlhých, komplexných súvetiach s mnohými vsuvkami a odbočkami, čo imitujú spontánny tok myšlienok, sa miešajú hovorové a nárečové výrazy s knižnou lexikou i s neologizmami. Autorkino literárne majstrovstvo sa prejavuje aj v tom, ako narába s nevyslovenými skutočnosťami a so symbolmi. Tvorba prekladu bola pre mňa veľkým zážitkom, pôžitkom a skúškou. Pevne verím, že slovenská verzia románu obstojí u čitateľov aj vďaka precíznej redakcii Lucie Halovej.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!