Editoriál

Milé čitateľky, milí čitatelia,

veľmi sa tešíme, že vám môžeme predstaviť online časopis zameraný na umelecký (alebo literárny) preklad Verzia.

Vzhľadom na to, že prekladová literatúra tvorí u nás väčšinu literárnej produkcie a že momentálne na Slovensku mimo akademickej pôdy nevychádza iný časopis, ktorý by sa venoval špecificky téme umeleckého prekladu, považovali sme za potrebné vytvoriť publikačný priestor pre všetkých, ktorým záleží na udržiavaní a zlepšovaní kvality prekladu a redakcie textov. Verziu vydáva občianske združenie DoSlov, ktorého hlavnou náplňou je zlepšovať podmienky na prekladateľskú prácu a zviditeľňovať prekladateľov a redaktorov. Preto by mala byť médiom, kde sa toto úsilie uplatní.

Obsah Verzie tvorí preklad umeleckých textov, esejí a spoločenskovedných textov a ich reflexia. Hlavný priestor v nej majú ukážky z literárnych diel v slovenskom preklade, rozhovory s osobnosťami umeleckého prekladu a znalcami inojazyčných kultúr, kritika prekladu, recenzie a články o prekladovej literatúre. Osobitnú pozornosť venuje začínajúcim prekladateľkám a prekladateľom, ale aj kritičkám a kritikom prekladu, ktorí tu majú možnosť publikovať v spolupráci so supervízormi. Okrem toho je ideálnym miestom na zoznamovanie sa s literatúrami a kultúrami, ktoré nie sú komerčne atraktívne pre slovenský knižný trh, a preto sa nespravodlivo ocitajú na okraji záujmu.

Naším cieľom je, aby Verzia vychádzala pravidelne. Jednotlivé čísla budú zamerané tematicky alebo prinesú súbor textov z konkrétnej kultúry.

Prvé číslo sme pripravovali v podmienkach, ktoré diktovala koronakríza, a tak nielenže celá naša práca prebiehala „na dištanc“, ale „izolácia“ sa stala aj akýmsi pomocným kľúčovým motívom, ktorý naštartoval výber textov na preklad. S týmto slovom sme vyzývali prekladateľky a prekladateľov, aby nám preložili texty zo svojich jazykov a kultúr, resp. aby nám ponúkli ukážky textov, ktoré už pripravujú na knižné vydanie. Vážime si všetkých, ktorí súhlasili so spoluprácou, predsa len to bol krok do neznáma.

Zhodou okolností sa v tomto čísle ocitli tri výrazné básnické individuality, ktoré pociťovali izoláciu a osamotenosť ako podstatnú súčasť života (ale ktorý básnik to tak nemá?): japonský modernista Džunzaburó Nišiwaki, ktorého niekoľko básní, citeľne ovplyvnených európskou básnickou tradíciou, preložil František Paulovič; v súčasnosti najpredávanejší dánsky básnik palestínskeho pôvodu, predčasne zosnulý Yahya Hassan v preklade Anny Fosse a argentínska poetka Alejandra Pizarnik, ktorej tvorbu približuje Lucia Duero. Prozaickým náprotivkom je im takpovediac samozvaný outsider literárnej scény Thomas Bernhard. Úryvok z jeho textu Rakúska štátna cena preložil Michal Hvorecký.

Prekladovú časť čísla dopĺňajú ukážky z pripravovaných kníh, ktoré v dohľadnom čase vyjdú v slovenských vydavateľstvách a preklad v rubrike Inkubátor, na ktorý sa podujala Simona Sklenárová: poviedka Alexandry Kleeman Ako sa strácaš.

Radi by sme vám v každom čísle priniesli rozhovor s významnou postavou umeleckého prekladu alebo s odborníkom či odborníčkou na niektorú kultúru. Začali sme hispanistkou a prekladateľkou Evou Palkovičovou, ktorej kládla otázky Barbara Sigmundová. Tieto rozhovory voľne nadväzujú na knihu Deväť životov, ktorá vyšla v Kalligrame v roku 2015. Myslíme si totiž, že je namieste postupne pracovať na jej pokračovaní aj s mladšími prekladateľmi.

Jedným z našich najväčších predsavzatí je poskytovať priestor na rozvíjanie kritickej reflexie prekladu. V rubrike Kritika sme do prvého čísla vybrali tri texty. Prvý sa venuje prekladu z druhej ruky, konkrétne slovenskému vydaniu knihy Frankenstein v Bagdade irackého spisovateľa Ahmada Sa´dáwího, druhý je akýmsi úvodom do problematiky prekladu anglofónnej fantastiky na Slovensku a veríme, že v ďalších číslach jeho autor Martin Kažimír túto tému ešte rozvinie. Tretí text nájdete opäť pod značkou Inkubátor, Júlia Valčeková v ňom píše o tvorbe a slovenskej recepcii Katherine Mansfieldovej.

Aby sme mohli informovať o ďalších zaujímavých knihách, ktoré vyšli alebo vychádzajú, založili sme rubriku Prekladatelia odporúčajú a poprosili sme prekladateľky a prekladateľov, aby nám krátko napísali o dielach, ktoré preložili do slovenčiny, a trochu priblížili svoju prácu.

Autorom loga a návrhu obálky je grafický dizajnér Máté Macsicza. Toto číslo ilustrovala výtvarníčka Ester Mládenková. V každom čísle sa budeme snažiť predstaviť výtvarníka alebo výtvarníčku, ktorí svojou tvorbou „súzvučia“ s témou alebo naladením textového obsahu.

Dúfame, že sa vám Verzia zapáči a že vám prinesie nové vedomosti, študijný materiál, ale najmä čitateľskú radosť. Nás najviac potešíte, ak ju budete čítať, budete sa o nej (aj s nami) rozprávať, budete do nej prispievať a budete ju aj kritizovať. Preklad existuje, aby sa čítal, a jedine záujem čitateľov dáva našej práci zmysel.

Gabriela Magová
Lucia Halová
Natália Rondziková
Barbara Sigmundová
Igor Tyšš

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!