Laura Conti: Cecília a čarodejnice anotácia

Laura Conti bola významnou predstaviteľkou talianskej avangardnej literatúry. Popri hlavnej profesii lekárky sa venovala širokému spektru činností. Počas druhej svetovej vojny sa zviditeľnila ako protifašistická bojovníčka, neskôr bola politicky činná, zaoberala sa ochranou životného prostredia a ochranou práv pracujúcich. Uverejnila niekoľko románov, román Cecília a čarodejnice bol jej literárnou prvotinou.

Uprostred leta v Miláne spojí náhoda dve ženy: lekárku a onkologickú pacientku. Z počiatočných sympatií sa zrodí priateľstvo, čeliace prekážkam, vyplývajúcim zo vzťahu dvoch žien s rôznou intelektuálnou výbavou a nachádzajúcich sa v odlišných životných situáciách. Rozprávačkou príbehu je lekárka, ktorá prechádza akýmsi vnútorným prerodom, v úsilí priblížiť sa smrteľne chorej pacientke odhadzuje profesionálny odstup a čelí závažným otázkam. Kým sa stáva pacient v okamihu, keď si vypočuje ortieľ smrti? Ostáva ešte človekom, alebo je už odsúdený iba na pomalé bezútešné umieranie v role bezmocnej bábky v rukách medicíny, bez možnosti rozhodovať o svojom živote?

Rozsahom neveľké dielo je priam nabité hlbokým filozofickým obsahom. Román bol napísaný koncom päťdesiatych rokov, vydaný v roku 1963. S ohľadom na dobu vzniku, je tematicky veľmi progresívny, zaoberá sa nielen psychológiou vzťahu lekára a pacienta, ale spracúva aj tému eutanázie. Na jednej strane autorka eutanáziu nezavrhuje, pretože pre pacienta predstavuje poslednú nádej, na ktorú sa môže upnúť v prípade veľkých bolestí, na druhej strane upozorňuje, že jej vykonávateľom nesmie nikdy byť lekár, pretože ten, viazaný etikou, má vždy prinášať život, nikdy nie smrť.

Román je mojou prekladateľskou prvotinou a predstavoval veľkú výzvu, pôvodný jazyk zodpovedá obdobiu jeho vzniku, musela som teda veľa konzultovať, aby som mu dobre porozumela. Našťastie som mala na vypracovanie prekladu dostatok času. Veľa úsilia som musela vložiť už do samotného pochopenia textu a jeho filozofických myšlienok, neustále som si ho čítala a zakaždým v ňom objavovala niečo nové a prekvapivé. Pri prekladaní som sa snažila o zachovanie obsahu a zároveň o prenesenie autorkinho poetického štýlu do slovenčiny.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!