Tiráž

Verzia – časopis zameraný na umelecký preklad

Číslo

03/2023

Ročník

IV.

Vychádza

štvrťročne

Dátum vydania

september 2023

ISSN

2729-7691

Evidenčné číslo periodickej tlače

EV 6070/22

Vydavateľ

DoSlov
Novoveská 6086/10
841 07 Bratislava
info@casopisverzia.sk
IČO 52 601 684

Šéfredaktorka

Gabriela Magová

Zástupkyňa šéfredaktorky

Barbara Sigmundová

Redakcia

Lucia Halová
Milina Svítková
Natália Tyšš Rondziková
Igor Tyšš

Korektúry

Jana Vicenová

Autor loga

Máté Macsicza

Grafická úprava

Tomáš Halo

Číslo ilustruje

Klara Rusan

 

Preklady textov Lany Bastašić, Darka Cvijetića, Slavenky Drakulić, Lejly Kalamujić, Maše Kolanović, Ivany Sajko a Anteho Tomića publikujeme s láskavým súhlasom autorov a autoriek. Ostatné preklady boli právne vysporiadané.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!