Detský rozprávač Lany Bastašić

Zbierku poviedok Lany Bastašić Mliečne zuby tvorí dvanásť príbehov detí, ktoré musia robiť závažné rozhodnutia namiesto dospelých, čo nedorástli na svoje úlohy. Ich postavy a rozprávači sú bezmenní, univerzálne prenosní a uveriteľní. Bastašić prináša neromantizujúci pohľad na detstvo a dospievanie ako východisko rôznych životných tráum. Raz chladne a bez pátosu, inokedy poeticky a dojímavo, zakaždým však cez oči dieťaťa opisuje udalosti ako zaškrtenie otca, život s matkou alkoholičkou, telesnú výchovu s despotickým učiteľom, premeny tela počas dospievania, umieranie zvierat… Napriek ťaživým témam na konci zbierky v poviedke Ocko prichádza domov svitne nádej, že zo začarovaného patriarchálneho kruhu a rodičovských vzorcov sa dá vymaniť a človek si môže vybudovať vlastnú identitu.

Milina Svítková

Milina SvítkováFoto: Barbora Cholková

Milina Svítková

(1986) vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii chorvátsky jazyk a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium slavistiky. Venuje sa prekladu súčasnej prozaickej tvorby z nemeckého, chorvátskeho a srbského jazykového prostredia. Z nemčiny preložila román Odkiaľ si Sašu Stanišića a z bosniančiny román Chyť zajaca Lany Bastašić.

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!